Gaziemir Esnaf

7 Mayıs 2012 Pazartesi

Şoförlerin Sigortalılığı - 032 Nolu Genelge 13.04.2012

Şoförlerin Sigortalılığı - 032 Nolu Genelge 13.04.2012
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1 Broşür (1 Adet)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

       Konfederasyonumuza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından gelen 23.03.2012 tarih ve 5673172 sayılı yazıda;

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6 ncı madde ile;  01.03.2011 tarihinden itibaren ay içerisinde 10 günden az hizmet akdine tabi olarak çalışan şoförlerin talepleri doğrultusunda primlerini 30 gün üzerinden kendilerinin ödemeleri halinde 5510 sayılı Kanunun 4/a ( SSK’ lı) kapsamında sigortalı sayıldığı,

Kurumun 05.05.2011 tarih ve 2011/36 sayılı genelgesi ile; Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenlerin “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ve araç sahibi ile şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini yaptıkları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde sigortalılıkları hakkında yapılacak işlemlere ilişkin olarak İl Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı,

Ancak, 2012 Mart ayı itibarıyla Kuruma başvuruda bulunan söz konusu şoför sayısının 14.279 kişinin olduğunun tespit edildiği,

01.01.2012 tarihinden itibaren sağlık sigortasından yoksun olanların, primleri kendileri tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmak zorunda olduklarından; Kanunun ek-6 ncı maddesi kapsamında 1/3/2011- 31/12/2011 tarihleri arasında prime esas günlük kazancın alt sınırının on sekiz katı (29,55x18= 531.90 x%32,5= 172.86) üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanabilecekleri gibi gerekli şartları yerine getirmeleri halinde de emekli olabilecekleri hususunun hizmet akdine tabi olarak taksi, dolmuş ve diğer benzer nitelikteki toplu taşıma araçlarında ay içinde 10 günden az çalışan şoförlere duyurulması, talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak söz konusu şoför esnaflara önemle duyurulur...


Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1 Broşür (1 Adet)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI