Gaziemir Esnaf

31 Mayıs 2012 Perşembe

(Kapsam Dışı Meslek Dalları) 38 Nolu Genelge 25.05..2012

(Kapsam Dışı Meslek Dalları) 38 Nolu Genelge 25.05..2012
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1: MEB Yazısı (1 Adet- 1 Sayfa)


İLGİ:   a) 08/07/2011 tarih ve 58 sayılı genelgemiz
            b) 11/01/2012  tarih ve 4 sayılı genelgemiz

          İlgi (a) genelgemiz ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında kalan meslek dallarında eğitim ve belgelendirme  sistemi oluşturulmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunulmuş ve ilgi (b) genelgemiz ile de oluşturulmaya çalışılan yeni belgelendirme sisteminin teşkilatımız açısından mağduriyet yaratmadan devreye girmesi için 24. Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile bir çalışma komisyonunun kurulduğu duyurulmuştur.
 Bu bağlamda Konfederasyonumuzun Milli Eğitim Bakanlığı   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı 03/05/2012 tarih ve EĞT.PLN.ME-8.06.12 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2011/33 sayılı genelgesinin uygulamasına ilişkin teşkilatımızın karşılaştığı sıkıntılar dile getirilmiş ve  esnaf ve sanatkar meslek odaları tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda oluşturulan “mesleki  belge sınav komisyonları”nda Bakanlığın sınav komisyonu üyesi görevlendirmesi talep edilmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen ve ekte  bir sureti sunulan cevabi yazıda   talebimizin uygun görüldüğü bildirilmiştir.
  Konfederasyonumuzca hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının (yeni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) olumlu görüşleri alındıktan sonra 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine  İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında kalan meslek dallarında gerçekleştirilen eğitim, sınav ve belgelendirme uygulaması devam edecektir. Söz konusu uygulama çıraklık eğitimi uygulaması kapsamı dışında kalan meslek dallarının eğitim modüllerinin hazırlanarak e-yaygın otomasyon sistemine girmesiyle birlikte sona erecek ve adı geçen yeni sistem çerçevesinde belgelendirme yapılabilecektir.

Esnaf ve sanatkarlarımıza Önemle Duyurulur...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI