Gaziemir Esnaf

2 Mayıs 2012 Çarşamba

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi


İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye 'nin  Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinde çeşitli konularda projeler uygulanmaktadır. Bu projelerden biri de,  doğrudan esnaf ve sanatkarları ilgilendiren   " İş Sağlığı  ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi Projesidir.  Projenin hedefi Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sivil toplumu, akademisyenleri ve çalışanları paydaş olarak bir araya getirmektir. Proje kapsamında farklı meslek gruplarından oda başkanları, yöneticiler ve üyelerin eğitim sürecine katılımları beklenmektedir.
Eğitim Dokuz Eylül  Üniversitesi'nden konuyla ilgili akademisyenler tarafından verilecek olup, yıllık toplam 42 saatlik eğitimin tarih ve saatleri katılımcıların  durumuna göre düzenlenecektir.
Eğitime katılmak isteyen üyelerimiz  251 00 96  nolu  telefondan ulaşabilirler.İSAMER ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü için yapılan basın duyurusu için tıklayınız...

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER) ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında 4 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü uyarınca Birlik nezdinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca açıklanan istatistiklerde, Türkiye’de her 6 dakikada bir iş kazası olduğu, 6 saatte bir, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve her 3 saatte bir 1 kişinin iş göremez duruma geldiği açıklanmaktadır. Meslek hastalıklarıyla ilgili olarak durum iş kazalarına nazaran daha da endişe vericidir. Çünkü dünya ülkelerinde meslek hastalıklarının görülme sıklığı çalışan nüfusun %4’ü ile %12’si arasında değişmektedir. Bu değerlere göre Türkiye’de 30 bin ile 100 bin arasında meslek hastalığı beklenmelidir. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistiklerinde bu sayı 429 dolayında seyretmektedir.

Bu bağlamda, eğitimin hem faaliyet göstermekte olan esnaf ve sanatkârların, hem de izleyen kuşakların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada öncelik taşıdığında kuşku yoktur. Bu anlayış içinde İSAMER, Avrupa Birliği, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenme Programı Jean Monnet Modülü için başvurmuştur. Proje başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Güçlendirilmesi başlığı altında maddi destek sağlamaya uygun bulunmuştur. İSAMER 2012-2014 yılları arasında Jean Monnet Modulü kapsamında Avrupa Komisyonunun desteği ile bilim ve kamuoyu arasında sinerji yaratmayı özendirecektir.
Bu çerçevede Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki aktör, kurum, kural ve usulleri ile ulusal düzenleme ve uygulamaları içeren eğitimler verilecektir. Eğitime Birliğe üye 25 oda başkan ve yöneticisi katılacaktır. Katılımcılar eğitimde edindikleri bilgi ve kültürü kendi odalarına ve üyelerine taşıyacaklar, böylelikle hem bir çarpan etkisi yaratılacak hem de iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli bir konuda güçlü bir farkındalık yaratılacaktır.
Proje ile Modüle katılanların iş kazası ve meslek hastalıkları alanında kendi hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini öğrenmelerini sağlayacak ve koruyucu programlar oluşturmalarına destek olacaktır. Eğitim katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde Avrupa Birliği mevzuat ve uygulamalarının anlam ve önemini kavramalarına olanak tanıyacaktır.

Modül, üyelik görüşmeleri sırasında hem Avrupa Birliği bütünleşmesi, hem de Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin bilgi edinmeyi özendirecektir. Ayrıca, Modül internet sayfası aracılığıyla verilen eğitimin Avrupa düzeyinde etkisinin artması sağlanacaktır. Bu proje çok esnaf ve sanatkâr işletmelerinde yeni eğitim faaliyetlerine zemin oluşturacak ve Birlik üyelerini, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek için bir araya getirecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI