Gaziemir Esnaf

31 Mayıs 2012 Perşembe

(Kapsam Dışı Meslek Dalları) 38 Nolu Genelge 25.05..2012

(Kapsam Dışı Meslek Dalları) 38 Nolu Genelge 25.05..2012
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1: MEB Yazısı (1 Adet- 1 Sayfa)


İLGİ:   a) 08/07/2011 tarih ve 58 sayılı genelgemiz
            b) 11/01/2012  tarih ve 4 sayılı genelgemiz

          İlgi (a) genelgemiz ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında kalan meslek dallarında eğitim ve belgelendirme  sistemi oluşturulmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunulmuş ve ilgi (b) genelgemiz ile de oluşturulmaya çalışılan yeni belgelendirme sisteminin teşkilatımız açısından mağduriyet yaratmadan devreye girmesi için 24. Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile bir çalışma komisyonunun kurulduğu duyurulmuştur.
 Bu bağlamda Konfederasyonumuzun Milli Eğitim Bakanlığı   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı 03/05/2012 tarih ve EĞT.PLN.ME-8.06.12 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2011/33 sayılı genelgesinin uygulamasına ilişkin teşkilatımızın karşılaştığı sıkıntılar dile getirilmiş ve  esnaf ve sanatkar meslek odaları tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda oluşturulan “mesleki  belge sınav komisyonları”nda Bakanlığın sınav komisyonu üyesi görevlendirmesi talep edilmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen ve ekte  bir sureti sunulan cevabi yazıda   talebimizin uygun görüldüğü bildirilmiştir.
  Konfederasyonumuzca hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının (yeni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) olumlu görüşleri alındıktan sonra 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine  İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında kalan meslek dallarında gerçekleştirilen eğitim, sınav ve belgelendirme uygulaması devam edecektir. Söz konusu uygulama çıraklık eğitimi uygulaması kapsamı dışında kalan meslek dallarının eğitim modüllerinin hazırlanarak e-yaygın otomasyon sistemine girmesiyle birlikte sona erecek ve adı geçen yeni sistem çerçevesinde belgelendirme yapılabilecektir.

Esnaf ve sanatkarlarımıza Önemle Duyurulur...

Esnafa 'Şifa' verecek protokol...

Esnafa 'Şifa' verecek protokol...

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Şifa Sağlık Gurubu, Şifa Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi arasında imzalanan protokolle, İzmirli esnaf sanatkarlara indirimli sağlık hizmetleri verilmesi hedefleniyor. Protokol Şifa Üniversitesi’nin Karşıyaka, Gaziemir, Göztepe,  Menderes ve Basmane polikliniklerinde geçerli olacak. İESOB Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, indirimli sağlık hizmetlerinden teşkilat yöneticilerinin ve çalışanlarının da yararlanabileceğini söyledi.
 Türkiye’de insanların sağlık alanında önemli ihtiyaçlarının bulunduğunu hatırlatan İESOB Başkanı Mutlu, ‘İzmir Birliği olarak üyelerimize finans, eğitim, araştırma geliştirme alanlarında farklı hizmetler sunmak için çaba sarf ediyoruz. İmzaladığımız protokol ile sağlık alanında da esnaf sanatkarlarımıza uygun imkanlar yaratmayı amaçlıyoruz.  Bugün Türkiye’nin büyük sorunları arasında sağlık alanında karşılaşılan sıkıntılar önemli yer tutuyor. Şifa Sağlık Gurubu ile imzaladığımız protokolle sağlık hizmetleri konuda esnaf sanatkarlara destek olmayı hedefledik. Protokol hükümlerinden üyelerimiz, teşkilat yöneticilerimiz ve çalışanlarımız ile bakmakla yükümlü oldukları insanlar da yararlanabilecektir’ diye konuştu. Şifa sağlık gurubu başkanı Doç. Dr. Mehmet Ateş ise, ‘Kentimizin değerli kamu kurum ve kuruluşları ile de protokoller imzaladık. İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Gediz Elektrik A.Ş Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sağlık hizmetleri anlaşmaları yaptığımız kurumlar arasında yer alıyor’ dedi.  İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile Şifa Sağlık Gurubu, Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı  Doç. Dr. Mehmet Ateş’in birlikte imzaladıkları protokol bir yıl süreyle geçerli olacak. 


Protokol ile İESOB ’ye bağlı odaların üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları aileleri, poliklinik hizmetlerinden ve yataklı servisten indirimli sağlık hizmeti alabilecekler. Ayrıca protokol kapsamında bayanlar ve erkekler de indirimli check-up hizmeti alabilecekler.
kısa video: http://youtu.be/wXDZjzabrCQ

İESOB Sicil Müdürlüğü'nde Alo Esnaf Projesi tanıtılıyor...

İESOB Sicil Müdürlüğü'nde Alo Esnaf Projesi tanıtılıyor...

İESOB’nin Kalkınma Ajansı destekli  Alo Esnaf projesi Esnaf Sicil Müdürlüğü’nde tanıtılıyor. Sicile işlem yaptırmaya gelen üyelerimiz, Alo Esnaf için oluşturulan bölümde proje hakkında‘Akıllı Tahta’ kullanılarak bilgilendiriliyor ve sisteme kayıt olabilmek için form dolduruyorlar.
Alo Esnaf Nedir?

Alo Esnaf Projesi. www.aloesnafizmir.com, esnaf sanatkarların bilgilerine sadece 1-2 tıklama ile ulaşılmasını sağlayan bir internet sitesidir. Bu site vasıtasıyla İESOB sicil müdürlüğüne kayıtlı olan üyelerin  bilgileri ve 104. 716 esnaf sanatkarın (Şoför ve seyyar çalışan üyelerimiz hariç)  harita üzerinde yerleri görülebilmektedir. İnternet sitesi üzerinden üyenin telefon numarası, dükkânın ismi,  hangi ürünü sattığı, hangi hizmeti verdiği, kargoyla satış yapıp yapmadığı, evlere servis hizmetinin bulunup bulunmadığı gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.
www.aloesnafizmir.com internet sitesi her geçen gün geliştirilmektedir. 2012 yılı içerisinde tüm İzmir esnaf sanatkârının bu sistem üzerinden haberleşmesi ve satış yapabilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede üyelerimizin satışlarının artırılması, müşteri potansiyellerinin genişletilmesi ve ucuz hammadde temin edebilmeleri amaçlanmaktadır.

29 Mayıs 2012 Salı

(Mükellef Bilgileri Bildirimi) 037 ve 039 Nolu Genelgeler 24.05.2012-30.05.2012

(Mükellef Bilgileri Bildirimi) 037 ve 039 Nolu Genelgeler 24.05.2012-30.05.2012
039 Nolu Genelge 30.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

037 Nolu Genelge 24.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

"Mükellef Bilgileri Bildirimi" nin verilme süresi 29.06.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen esnaf ve sanatkarlar Vergi Usul Kanunu gereğince özel usulsüzlük cezası (1. sınıf :1.170 TL, 2. sınıf : 580 TL) uygulamasıyla karşılaşmamaları için belirtilen süreye kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 413 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek usulde vergiye tabi mükelleflere, “Mükellef Bilgileri Bildirimi” formu düzenlemek suretiyle sicil bilgilerinde güncelleme yapma zorunluluğu getirilmiştir.
         Söz konusu formun elektronik ortamda ilgili vergi dairelerine gönderilmesi konusunda yetki serbest muhasebeci mali müşavirlere verilmiştir.

        Diğer taraftan mali müşavirlerin adı geçen formu elektronik ortamda gönderme hizmeti karşılığında 100 TL + KDV tutarında ücret istemeleri üzerine Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda, Konfederasyonumuza bağlı oda ve birliklerden e-beyanname göndermeye aracılık yetkisi almış olanların da bu formu göndermelerine imkan sağlanmıştır.     Bu hizmetin karşılığı olarak 5362 sayılı Kanuna istinaden Konfederasyonumuzca yayımlanan 2011/98 sayılı genelgede yazılı hizmet karşılığı ücreti alınabilecektir. 

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Duyuru     24-01-12 09:46
KAYNAK
Mükellef Bilgileri Bildirimi için tıklayınız.

20.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 413 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan kurumlar vergisi, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu getirildiğinden, söz konusu mükelleflerin bildirimde yer alan işyeri adres bilgileri alanları doldurma aşamasında zorluk yaşamamaları amacıyla işyerlerine ait Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarını İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün https://adres.nvi.gov.tr  internet adresinden, belediyelerden, il/ ilçe özel idarelerinden veya bağlı olunan il / ilçe nüfus müdürlüklerinden öğrenmeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte, söz konusu bildirimin verileceği son gün olan 31.05.2012 tarihi itibariyle bildirim veremeyen mükelleflere cezai yaptırım uygulanacağından, bulunduğu mahalde henüz numaralama işlemi yapılmamış veya adres numarası tespit edilemeyen işyerleri için bir an önce belediye / il-ilçe özel idarelerine başvuru yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarının tespit edilmesinin sağlanması tavsiye olunur.


413 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır.     
04-04-12 11:52
KAYNAK

Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle kamu alacağının güvence altına alınması, mükelleflerle kamu kurumları arasında hızlı ve etkili iletişim kanallarının kurulması gibi mükellefiyete ilişkin birçok bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sicil kayıtlarının doğruluğuna bağlıdır.
Mükelleflerin sicil bilgilerinde bulunan bazı hatalar, kimi durumlarda doğrudan mükelleflerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Örneğin, faaliyette bulunduğu sektör kodu yanlış olan bir mükellef yapılan analiz çalışmalarında, hatalı bir şekilde analize tabi tutulmakta ve neticede mükellefler bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla mükelleflerin sicil bilgilerinin güncellenmesi, kendileri açısından da son derece olumlu sonuçları olan bir uygulamadır.

Bu kapsamda 413 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca “Mükellef Bilgileri Bildirimi”, ilk defa 1 Nisan – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Söz konusu ilk bildirimde doldurulacak alanların çokluğu mükellef ve meslek mensupları için bir külfet gibi görünse de, sonraki yıllarda bu bilgiler sistemden otomatik olarak ekrana getirilecek ve sadece değişiklik olan bilgiler mükellef ve meslek mensuplarınca düzenlenecektir. Ayrıca Başkanlığımızca yapılacak bilgi paylaşımı sonucunda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca mükelleflerden talep edilen bilgi ve belgelerin analizleri yapılmak suretiyle mükelleflerden mükerrer bilgi ve belge istenmemesi yönünde çalışmalar yapılabilecektir.

Mükellef Bilgileri Bildirimi için tıklayınız.

25 Mayıs 2012 Cuma

(PEGASE Projesi Bülteni) 034 Nolu Genelge 11.05.2012

(PEGASE Projesi Bülteni) 034 Nolu Genelge 11.05.2012
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Doğu Avrupa ve aday ülkeler arasındaki sosyal diyaloğun gelişmesi ve projeye katılan ülke kuruluşlarının kendi üye ağları vasıtası ile yerel düzeyde de Avrupa Sosyal Diyaloğunun geliştirilmesinin amaçlandığı PEGASE- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Avrupa Sosyal Diyaloğu’na Hazırlama Projesi’nde Konfederasyonumuz da ortak kuruluş olarak yer almaktadır

      AB Komisyonu tarafından alınan kararla Avrupa Birliği’nin temel önceliklerinden olan Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi amacıyla yürütülen projede ülkemizin yanı sıra Polonya, Macaristan, Romanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Malta ve Hırvatistan da katılımcı ülkeler olarak yer almaktadır.

    
Açılış toplantısı 7-8 Şubat 2012 tarihlerinde Brüksel/Belçika’da gerçekleşen proje kapsamında katılımcı ülkelerce hazırlanan makalelerin yer alacağı haber bültenleri aylık periyodlar halinde yayınlanacaktır.

   Proje kapsamında hazırlanan ilk PEGASE Projesi Bülteni www.tesk.org.tr sitemizde ve proje için oluşturulanhttp://www.ueapme.com/spip.php?rubrique167 sitesinde yer almaktadır. 

15 Mayıs 2012 Salı

GAZİEMİR ESNAFINDAN %10 İNDİRİM HAREKETİ

GAZİEMİR ESNAFINDAN %10 İNDİRİM HAREKETİ

16/Nisan/2012, 12:58 / Erkan ÇOBAN

GAZİEMİR ESNAFINDAN %10 İNDİRİM HAREKETİ

Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Gaziemir Kent Konseyi, ilçede 750 civarında bulunan engelli vatandaşlarımız ile tüm öğrencileri kapsayan bir indirim hareketi başlattı.


GAZİEMİR ESNAFINDAN %10 HAREKETİ PROJESİ İLE İLGİLİ ESNAF GEZİSİYLE İLGİLİ FOTOĞRAFLARI GÖRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ :
Gaziemir’deki öğrenci ve engellilere, esnaf tarafından %10 indirim yapılması için hazırlanan projenin uygulanmasına geçildi. Gaziemir’de esnaf odası, belediye ve kent konseyi işbirliği olan bu sosyal proje ile öğrenci ve engelliler, projeye katılan işyerlerinden % 10 indirimli alışveriş imkanına sahip olabilecekler.
11 Nisan 2012 tarihinde  Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’nda düzenlenen toplantıda, Gaziemir Belediye Başkanı H. İbrahim ŞENOL, Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN, Gaziemir Kent Konseyi Başkanı Yusuf VANGÖL ve esnaf odası yönetim kurulu üyeleri bir araya geldiler. Kısa bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlk etapta 150 esnafın dahil olduğu proje, esnaf gezisi ile start aldı. Gezide projeye katılan esnaflara üzerinde % 10 indirim yazısı bulunan çıkartmalar dağıtıldı. 

Oda Başkanı Süleyman Beyen, proje ile hem alışverişi hareketlendirmeyi hem de öğrenci ve engelli ailelerinin bütçelerini rahatlatmayı amaçladıklarını belirterek, “İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu da projemizi destekliyor ve yakından izliyor. Gaziemir’de birçok esnafı bu indirime dahil edebilirsek diğer ilçelerde de yaygınlaştırılması düşünülen bir proje” dedi. 

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, ilçe esnafının böyle bir hareket başlattıklarından dolayı kutlayarak “Gaziemir her yönüyle ilklerin ve yeni projelerin uygulamaya konulduğu bir kent oldu. Kentin gelişimi için sosyal projelere de büyük ihtiyaç var. Bu sosyal projede yer alan tüm esnafı kutluyorum. % 10 indirim hem öğrenci hem de engelli vatandaşlarımıza olumlu bir katkı olacak” diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Yusuf Vangöl ise, Esnaf Meclisi’nin önerisi ile hayata geçirilen projeye esnafın yanı sıra Ticaret Odası’na kayıtlı işyeri sahiplerinin de sıcak baktığını belirterek indirimi yaymaya çalışacaklarını ifade etti. 

Gaziemir’de gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden işyerleri; kırtasiye, berber, internet kafe vb. işyerlerinde öğrenci (ilk-orta-lise-üniversite) kartını gösteren öğrencilere ve engelli olduğunu belgeleyen tüm engelli vatandaşlara, esnaf ve sanatkarlar tarafından %10 indirim yapılması ile ilgili olarak Gaziemir Kent Konseyi Esnaf Meclisi’nce hazırlanan projenin uygulanması için Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, şubat ayında yapılan yönetim kurulunda karar almıştı.

Bu proje ile Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ve Gaziemir Kent Konseyi’nin birlikte düzenledikleri etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor ve esnafın desteklenmesinin yanında Gaziemir halkının önemli bir yüzdesini oluşturan öğrencilerin, engellilerin, dolayısıyla ailelerinin ekonomik alışverişine katkıda bulunulmasının sağlanması, esnaf açısından ise ekonomik hareketliliğin sağlanması amaçlanıyor.

Gaziemir Kent Konseyi Esnaf Meclisi, Gaziemir esnafı ile Gaziemirli vatandaşların ortak paydada buluşmaları için çalışıyor, çeşitli etkinlikler düzenleyerek Gaziemir esnafını desteklediği gibi Gaziemirlilerin kendi ilçelerinde alış veriş yapmalarına katkıda bulunuyor, Esnaf ile Yerel Yönetim arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalışmalar yapıyor. 


Projeye destek vererek katkıda bulunmak isteyen ve indirim ibaresinin bulunduğu etiketlerden alarak camekanlarına yapıştırmak isteyen işyerleri, Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ile irtibata geçebilirler.


GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
Önder Caddesi No:20/2 D:102 Gaziemir – İZMİR
Tel : 0.232. 251 0096   -   Fax : 0.232. 251 00 96


PROJEYE DESTEK VEREN İŞYERLERİ                                            :


1 Özel Mavi Sürücü Kursu Erbil Sert 252  06 11
2 Cemsa Elektrik Sait ELVER 251 10 29
3 Dağdelen Bisiklet Sinan Dağdelen 555 489 59 19
4 Özen Sıhhi Tesisat Mümin Seyran 5374862002
5 Semih Anahtarcılık Veli Şenbil 251 59 17
6 Berber Adil Adil Çalış 535 400 27 91
7 Şirince Ev Yemekleri Melahat Conkara 251 52 99
8 Ada Kokoreç Metin ÇİĞ 252 35 93
9 Gonca BERBER Mehmet Küçük 532 506 63 03
10 Rumeli KARDEŞLER Gözleme Ve Börekleri Gülcan TAŞKIN 251 27 73
11 SELANİK GSM Ayşegül ÇALIK 251 19 12
12 BOREL ELEKTRONİK TARIK KUZUMOĞLU 252 30 63
13 AKTARCI Enis YALUS 532 748 67 09
14 GÜLDAŞ LTD.ŞTİ. (UYDUCU-NEXT) ALİ AKDAŞ 252 02 41
15 YAŞAM SAĞLIK NATUREL AHMET ÖZTÜRK 251 23 35
16 AKBIÇAK İLETİŞİM İSMAİL BIÇAKÇI 251 96 96
17 SAFİNAZ BÜFE KAZIM BAHAR 251 1 888
18 EGE 13 SÜRÜCÜ KURSU İRFAN BAHÇIVAN 251 95 22
19 HYZ BİLGİSAYAR M. YAVUZ ZOR 252 57 77
20 ATA PET SHOP ATİLLA ATAR 251 81 82
21 GÜNAY ERKEK KUAFÖRÜ GÜNAY HALLAÇ 535 973 25 04
22 UMUT MÜZİK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ NUSRET TAŞÇI 252 59 40
23 Karizma İletişim Muhammet Koç 251 90 53
24 Doğal Yörem Süt Ürünleri Mehmet Aydın 537 979 09 14
25 Güntek  İletişim Güler Mersin 251 34 64
26 ACARLAR UNLU MAMÜLLERİ Kaya ÖZCAN 0 538 312 82 29
27 Acarlar  İletişim Kubilay Acar 251 95 96
28 Selim Usta Lokantası Selim Kılınçer 251 41 -8
29 Dönerhane Refik Turgut 250 58 84
30 Çırağan Et Lokantası Alper Ildız 251 51 66
31 Digiturk Bayi Tolga Şekercioğlu 251 61 81
32 Uçkur Giyim Azize Şahin 252 02 68
33 Efe Pet Shop Melih Adaşlar 251 03 04
34 Melek Çeyiz Mustafa Topçu 251 40 88
35 Güven Unlu Mamülleri Güven Arslan 251 52 67
36 Nişan Taşı Butik Seren Metin 220 20 08
37 Tire Peynircisi Selim Boran 250 63 33
38 Beyaz İçgiyim Melike Biçer 252 00 95
39 Erzurum Kuyumculuk Hakan Çevik 0 534 551 81 96
40 Bahar Bijuteri Selehattin Aydemir 251 49 90
41 Bayram Kuyumculuk Serkan Bayram 252 58 83
42 Kuaför Emrah Emrah Can 251 03 43
43 Eren Butik Engin Eren 251 90 24
44 Kömüroğlu Optik Nurcan kömüroğlu 251 98 99
45 Yağmur Çiçekçilik Bülent Kafalı 252 49 46
46 Nice Pet Necdet Sert 0 555 514 30 32
47 Diva Bijuteri Cennet Akar 539 948 58 56
48 Ayakkabı Sarayı Nazif Düşünür 554 58 67 81
49 Hanım Ağa Kafe Sinan Öz 220 27 27
50 Canes Kafe Mehmet Önür 251 78 80
51 Ferhat Eroğlu F. Eroğlu 251 24 59
52 Aboov Adanalı Kebap Dürüm İsmail Yüksel 252 52 94
53 Şirin Terzi Recep Koca 252 30 53
54 Serdar erkek Kuaförü Serdar Turan 0 539 423 19 89
55 Şımarık iç Giyim Özlem Bozkurt 0 532 483 85 14
56 Tantuni 33 Yavuz Kasap 532 572 93 53
57 Gezer İnternet Gönül Gezer 251 18 99 
58 Ademin Yeri Adem Balkaya 252 12 85
59 Ayyıldız Erkek Kuaförü Süleyman Kafkas 252 57 65
60 Peynirciniz süt Ürünleri (YAŞİNOĞLU) Behir Levent Özonay 252 29 32
61 Azra İnternet Emine Çoyan 251 63 30
62 Sever Kundura Anahtar Üzeyir Sever 251 58 04
63 Derya Sofrası Derya Zirek 252 17 10
64 Ankara Berber Uğur Berkmen 251 19 98
65 Birtadım Pide Salonu Niyazi Çakal 252 05 91
66 ADM İnternet Kafe Adem Avcı 555 296 96 93
67 Özkanlar Unlu Mamüller Ramazan Özkan 535 442 09 77
68 Eftelya Ödemiş köfte Turhan Gücün 252 17 02
69 Hakan Erkek Kuaförü Hkan Doğan 252 23 55
70 Teknet İnternet Kafe Tarık Duyan 251 89 45
71 Filiz Çay Evi Cengiz Çetinkaya 555 87 45 737
72 Kemal usta döner dürüm evi Kemal Kalkan 252 51 93
73 Keskin Makas Taner Kaya 541 786 88 96
74 Titiz Büfe Ömer Afacan 530 228 61 95
75 Terzi Melek ve Recep RecepKaraçelik 555 453 72 79
76 Bereket Pide Uğur Çetin 252 53 83
77 Koray Döner Koray Aktaş 251 27 17
78 Ergün İletişim İzzet ergün 252 12 72
79 Can Erkek Kuaförü Mehmet Yıldırım 252 27 00
80 Can iletişim Özcan Damar 251 93 91
81 Deniz Giyim Rodi Saadettin Bayoğlu 252 32 04
82 Kılıç iletişim Aslı kılıç 251 93 66
83 Ali Kuaför Ali okçu 251 21 82
84 Ufuk kuaför Ufuk Keçeli 543 573 54 44
85 Gaziemir Dürümcüsü Burhan Demirtaş 252 56 90
86 Park Kitapevi Adem Ayakta 251 11 58
87 Melis Terzi Kurutemizleme Embiye Yılmaz 507 990 40 97
88 KiCKER İnternet Kafe Ramazan Çimen 250 25 89
89 Hanımeli Kahvaltı Evi Zekeriya Küsmüş 251 91 94
90 Hilmi Erkek Kuaförü Hilmi Karakış 543 693 47 78
91 Duman Unlu Mamülleri Kerim duman 251 42 48
92 Klas erkek Kuaförü Engin yıldız 251 64 87
93 Foto Cihan Sami Cantürün 251 01 43
94 Büşra Gözleme Sultan Güllü 251 54 44
95 Sky Net Sabriye ilgün 537 580 21 63
96 İxir -1 Hakan Aparslan 2513752
97 Cadde 34 İzzet Kocaağa 251 77 54
98 Defne Yemek Evi Selim Göker 252 29 48
99 Aksoy Market
100 Kaplan Terzihanesi Mustafa Kaplan
101 Sunguralp Optik Kenan Sunguralp
102 Keops Cafe İsmail Koçyiğit 0 506 415 13 21
103 Dönerhane Hlime Erdoğan 220 62 62
104 Gözlem Fotoğrafçılık Ahmet cengiz 251 49 41
105 Şirin Optik Lens Fatih Tanrıseven 252 00 99
106 Gelato Roma Recai Yorulmaz 252 51 56
107 İXir -2 Gökhan Alparslan 251 36 37
108 Gümüş Büfe Kenan Gümüş 252 12 01
109 CRY net İnternet Kafe Tekin Kurt 537 206 45 43
110 Duygu Sanat Atölyesi Osman Vatansever 251 16 26
111 Rave Net Ender Girengir 0 554 511 12 00
112 Mavi Net Feridun Özbekoğlu 253 55 10
113 Blue Net Sezai Nebioğlu 251 72 92
114 Zafer Kutlu İnternet Cafe 281 11 38
115 Seyhan Balcı Crazy İnternet Kafe 533 300 8823
116 Palandöken Zülal Kara 505 8429345
117 Aktarsan Ticaret Sevim Ersezgin 535 6944039
118 Gözde Butik Nebahat özgür 251 78 75
119 Yeni Dekor Yorgan Dikim evi Hüseyin Ağır 251 23 17
120 Çelik Kardeşler Mefruşat Tekstil Özgür Çelik 251 88 65
121 Bayar Tekstil Pazar Sokağı
122 Kamer Yufka Muhammed Mermer 541 2263625
123 Bi-Don iç Giyim Mine Ayıboğan 533 729 94 44
124 Nazar Börek Yufka Hasan Hüseyin Gündoğu 252 53 67
125 Perito Aksesuar Hülya Tokatlı 220 50 50
126 Perito Rent A Car Hülya Tokatlı 444 2 971
127 Stüdyo As - Noyan Temel - 251 43 02
128 Seçsan Süt Ve Hayvan ürünleri A.ş. - Şerif Kırıkkaya - 252 39 00
129 Gaziemir Orkide Pide,Çorba Ve Kebap Salonu - Zeki Öztürk - 252 25 26
130 Karya Veteriner Kliniği - Okan Küçük - 252 22 41
131 Battalbey A. Hamit Yavuz Şb. - Ömer Erdoğan - 252 03 25
132 Datatech Exper Bilgisayar - Fuat Ağduk - 252 20 01 
132 Yavuz Çiçekçilik - Hakan Altav - 251 30 20
133 Sedat Özer Fotoğrafçılık - Sedat Özer - 252 51 59
134 Umut Müzik KÜLTÜR SANAT MERKEZİ -NUSRET TAŞÇI - 252 59 40
135 MOSS Erkek Kuaförü - Ali Kabaklı - 0 534 770 58 64
136 Merkez Elektrik - Tansu Çiğ - 251 13 38
137 Miss TMC Butik - Adıgüzel Yılmaz - 251 97 99
138 Nefertity Kuaför Salonu - Serdar Yurtdaş - 251 18 22
139 Deniz Kuaför - Nehir Baskın - 251 24 35
140 Bacımın Yeri - Mehmet Kadıoğlu - 252 58 59
141 Loronse Kuaför - Murat Tıratacı - 252 23 59
142 NY. Yeşim Kuaför - Yeşim Göker - 0 554 843 71 08
143 CANSUM TERZİ - SELİM HANCI - 251 63 28
144 Taşel Elektrik - 251 09 80
145 Gazi Veteriner - Hüseyin Şahin - 252 54 80
146 Doğa Güzellik Salonu - Ahmet Küçük - 252 52 35
147 Özgür Erkek Kuaförü - Özgür fıçıcı - 252 49 50
148 Yasemin Kuaför - Yasemin Doğar - 251 52 98
149 Eylül Güzellik Salonu - Sevil Selgeçen - 251 11 10
150 Slimlife Spor Salonu - Eda Destek - 0 505 81897 10
151 Terzi - Servet Çetiner - 0 546 220 88 88
152 TUS Akademi Spor Salonu - Tarık durak - 274 75 85
153 Akçaabat Köftecisi - Ünsal Pervanlar - 251 61 35
154 Es Erkek Kuaförü - Mustafa Değirmen - 251 46 23


PROJEYE SAYFALARINDA YER VEREN BASIN HABERLERİNDEN BAZILARI :

HÜRRİYET / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
MİLLİYET / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
HÜRRİYET ARŞİV / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
İZMİR HABER AJANSI / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
GAZİEMİR BELEDİYESİ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
GAZİEMİR KENT KONSEYİ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
YEREL HABERCİ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
YEREL HABERCİ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
EGEDE SON SÖZ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
RT HABER / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
GAZİEMİR HABER / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
ERKAN ÇOBAN / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
HABERLER COM / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
GERÇEK HABERCİ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
ENGELLİLER BİZ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
GAZİEMİR HABER / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
AZ HABERLER / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
MEDYA 73 / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
YAŞADIKÇA / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
ÖZÜRLÜLER GAZETESİ POZİTİF / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
ENGELLİ HABERLERİ / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
ENGELSİZ DÜNYAM / Gaziemir’de Öğrenci ve Engelliye Yüzde 10 İndirim Hareketi
http://www.engelsizdunyam.org/t21233/


G ü n c e l   H a b e r l e r   V e  D u y u r u l a r  ...

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
GAZİEMİR ESNAFINDAN %10 İNDİRİM HAREKETİ
İş Mevzuatı,İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hakkında Danışmanlık  Hakkında
Şoförlerin Sigortalılığı - 032 Nolu Genelge 13.04.2012
Ege Kalite Günleri (7-25 Mayıs 2012)
SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ - YILLIK İŞLETME CETVELİ
TURKCELL ESNAF PAKETİ
TAPDK TEKEL SATIŞ BELGESİ 2012 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ !..
012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Duyuru
Genel Sağlık Sigortası'yla ilgili Herkesin merak ettiği 50 soruya SGK'dan yanıt
Esnaf Dünyasından Güncel Duyurular 07 MAYIS 2012
Kan Kardeşliği ve Kan Kartı Projesi
700 adet S Plaka Dağıtım İhalesini Kazanan Üyelerimizin listesi
Esnaf Kredilerinde Yeni Düzenleme (Gösterge Faiz Oranı)

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI