Gaziemir Esnaf

30 Nisan 2012 Pazartesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ - YILLIK İŞLETME CETVELİ

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ - YILLIK İŞLETME CETVELİ
İLGİ:   T.C. İzmir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.04.2012 Tarih ve 4612 sayılı yazısı
          İESOB'un 26.04.2012 Tarih ve 2012 / 772 sayılı yazısı
          
Bilindiği üzere ;6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İrtibat Tel : 4455955-4454075 / 1142-1144-1146-1147 dahili
Fax          : 4897479 - 4835430
Sanayi Sicil İnternet Adresi

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ !..


SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?
      6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.
     6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR.
SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE: 
      "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
      Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.
       El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir."
hükümleri yer almaktadır. 
Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.
Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.

BU KANUN KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER; 6948 SAYILI "SANAYİ SİCİL KANUNU'NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK "SANAYİ SİCİL BELGESİ" ALMAK ZORUNDADIR. 
Geniş ve detaylı bilgiye http://www.izmirstm.gov.tr/sanayisicilmus.asp adresinden ulaşılabilir.

İrtibat Tel : 4455955-4454075 / 1142-1144-1146-1147 dahili
Fax          : 4897479 - 4835430
Sanayi Sicil İnternet Adresi

5 Nisan 2012 Perşembe

Esnaf Dünyasından Güncel Duyurular 05 HAZİRAN 2012

Esnaf Dünyasından Güncel Duyurular 05 HAZİRAN 2012
2012 Yılı Genelgeleri2011 Yılı Genelgeleri2010 Yılı Genelgeleri
2009 Yılı Genelgeleri2008 Yılı Genelgeleri2007 Yılı Genelgeleri
2006 Yılı Genelgeleri2005 Yılı Genelgeleri2004 Yılı Genelgeleri
2003 Yılı Genelgeleri2002 Yılı Genelgeleri2001 Yılı Genelgeleri
2000 Yılı Genelgeleri1999 Yılı Genelgeleri1998 Yılı Genelgeleri
1997 Yılı Genelgeleri1996 Yılı Genelgeleri1995 Yılı Genelgeleri
1994 Yılı Genelgeleri

İş Mevzuatı,İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hakkında Danışmanlık Hakkında Protokol 
Şoförlerin Sigortalılığı - 032 Nolu Genelge
Ege Kalite Günleri (7-25 Mayıs 2012)
SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ - YILLIK İŞLETME CETVELİ
028 Nolu Genelge 04.04.2012 (Unıon Palace Hotel)
027 Nolu Genelge 02.04.2012 (Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları) 
026 Nolu Genelge 02.04.2012 (Belarus Cumhuriyeti'ne Yurt Dışı İş Gezisi)
025 Nolu Genelge 27.03.2012 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Fiyat Tarifeleri)
024 Nolu Genelge 23.03.2012 (Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü) 
023 Nolu Genelge 22.03.2012 (Tarım Fuarı)
@ Tekel Ürünü satan esnafın dikkatine...
@ SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ
@ Esnaf Kredilerinde Yeni Düzenleme (Gösterge Faiz Oranı)
@ Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği...
@ KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 2012
@ 15 Nolu Genelge 07.03.2012 (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
@ (Tayvan İle İlişkiler) 18 Nolu Genelge 13.03.2012
@ Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Girişimcilik Eğititimi)
@ Esnaf Kredilerinde Yeni Düzenleme (Gösterge Faiz Oranı)

KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ  YETKİ BELGELERİ SÜRE UZAMA TAKVİMİ2012/38 Nol'lu UKOME Kararı
Fırıncılara Hijyen Eğitimi Verilecek..
012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
DENİZBANK İLE “İŞLETME KART” İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Çek Kanununda Yapılmasına Dair Kanun
Elektrikçi esnafımızın yetki, görev ve sorumluluk sınırlarının yeniden değerlendirilerek, artırılması - 13 Nolu Genelge 10.02.2012 (Elektrilkle İlgili Fen Adamları)
Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgasının yaptırılması
Kan Kardeşliği ve Kan Kartı Projesi
KATI ATIK VE KATI ATIK BERTARAF BEDELLERİ
ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI KONUSUNDA VATANDAŞ OLARAK YAPACAKLARIMIZ
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI SEMİNERLERİ
TAPDK TEKEL SATIŞ BELGESİ 2012 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ !..
Türk Gıda kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı
Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Hakkında...
SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
Vergi Düzenlemeleri (TESK'in 02.01.2012 tarih, 0008 sayı, 1 no.lu genelgesi)
2012 Yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyannameleri...
Ustalık Yetki Belgesi (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)
Esnafa ücretsiz portör muayenesi..
KOSGEB Desteklerine Online Başvuru

SGK Kişisel Bilgi Sorgulaması
Sigortalı hizmet dökümüyle, çalışma gün sayısı ve prime esas kazançları önceden SGK internet sitesi üzerinden görülebilmekte iken, bu uygulama e-Devlet kapısına taşınmıştı. Fakat kaldırılan sorgulamalardan bazılarına tekrar yer verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu uygulama 15.12.2011 tarihinde yeniden açılmıştır. Yeni uygulamaya BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz. http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do
********************************************************************************************************************************* ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASIESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 


KAPAK
2. SAYFA
BAŞKANIN KALEMİNDEN
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
5. SAYFA
ODAMIZDAN DUYURULAR -1-
ODAMIZDAN DUYURULAR -2-
VEREM SAVAŞ - PORTÖR MUAYENESİ
GAZİEMİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ZİYARETİ
USTALIK VE ESNAFLIK BELGELERİ DAĞITIM TÖRENİ -1-
USTALIK VE ESNAFLIK BELGELERİ DAĞITIM TÖRENİ -2-
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ - BAYRAK DAĞITIMI -
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ - LOKMA DAĞITIMI -
KAÇAK SU SATIŞLARI
ESNAF ODASI'NDAN KADİR GECESİ HAYRI
USTALIK YETKİ BELGESİ
AHİLİK HAFTASI
ULU ÖNDER TÖRENLERLE ANILDI
ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
HAFTA TATİLİ RUHSATI
SAAT YİRMİDE YİRMİ DAKİKA KİTAP OKUYALIM
KOSGEB DESTEKLİ KREDİ UYGULAMALARI
VAN DEPREMİ
İZMİR İÇİN ÖNEMLİ TELEFONLAR
SAYFA 24

ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 
*********************************************************************************************************************************
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
ŞEHİTLERİMİZ ANISINA BAYRAK DAĞITTIK 21 EKİM 2011
Resimleri Görmek İçin Tıklayınız...*********************************************************************************************************************************
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
ŞEHİTLERİMİZ ANISINA LOKMA DÖKTÜRDÜK 21 EKİM 2011
Resimleri Görmek İçin Tıklayınız...


*********************************************************************************************************************************
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ
*********************************************************************************************************************************
Ustalık ve Esnaflık Belgeleri Dağıtım Töreninden Resimler İçin Tıklayınız…


Esnafa “Sınavsız Ustalık ve Esnaflık Belgeleri” Törenle Verildi…
Erkan ÇOBAN _ 12.09.2011 _ Gaziemir
@ YerelHaberci http://www.yerelhaberci.com.tr/yazar.asp?yaziID=4324
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, sınavsız ustalık ve esnaflık belgelerini, 11 Eylül 2011 Pazar günü saat 19.30’da TEPE tesislerinde düzenlediği yemekli bir toplantı ile üyelerine teslim etti.

Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu yemekli belge dağıtım törenine, belge almaya hak kazanan oda üyeleri de katıldı. Toplantı öncesi bir açılış konuşması yapan oda başkanı Süleyman BEYEN şu sözleri söyledi; “Bu akşam bir araya gelmemizin sebebi ; bakanlığın bize vermiş olduğu yetkiyle sınavsız ustalık ve esnaflık belgelerinin sizlere verilmesidir. Belge dağıtım törenine hoş geldiniz. 5362 sayılı yasaya göre esnaf ve sanatkar odaları, üyelerine hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Biz esnaflar ülkenin temel taşı olup aynı zamanda tabanıyız. Bu çarkın düzenli çalışması için sıkıntı ve şikayetlerinizi tespit ederek gerekli mercilere aktarmak, çözüm aramak bizim asli görevimizdir. Değerli arkadaşlar, katılımınızdan dolayı teşekkür eder belgelerimizin hayırlı olmasını dilerim.”

Belirtilen kriterler dahilinde, esnaf odası üyeleri esnaflık ve ustalık belgelerini 29 Ağustos 2011 tarihine kadar bağlı bulundukları odalardan alabilmek için başvuruda bulundular. Doğrudan (sınavsız) belge alma hakkına sahip olan üyelerin ilgili odalarına ulaşarak, belgelerini almaları, esnaf ve sanatkarların gelecekte mağdur olmaması açısından büyük önem taşıyordu.

Bilindiği gibi; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında bulunan meslek dallarında; 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında esnaf ve sanatkar odalarına eğitim, sınav ve belgelendirme yapılmaktaydı.

Bu doğrultuda odalar; 14 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 45 gün boyunca; 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamın dışında olan listedeki meslek dallarında, üyelerine ve üyelerinin yanlarında çalışanlarına, ilgili mevzuat doğrultusunda doğrudan (sınavsız) TESK ustalık ve TESK esnaflık belgesi için yapılan başvuruları değerlendirdiler.


Ustalık ve Esnaflık Belgeleri Dağıtım Töreninden Resimler İçin Tıklayınız (@ Picassa)…
https://picasaweb.google.com/102267712919281501988/UstalKVeEsnaflKBelgeleriDagTMToreni?authuser=0&feat=directlink

Ustalık ve Esnaflık Belgeleri Dağıtım Töreninden Resimler İçin Tıklayınız (@ Blogger)…
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/
*********************************************************************************************************************************
Tüm Güncel Duyurular İçin Tıklayınız... http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2011/07/guncel-duyurular-04072011.html
*********************************************************************************************************************************
Ustalık Yetki Belgesi (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)
Esnafa ücretsiz portör muayenesi..
KOSGEB Desteklerine Online Başvuru
İzmir Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alımı ihtiyaçları (4734 sayılı kanuna göre)
Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planının 1.2 nolu “Öncelik ve Tedbir” başlığında KOSGEB desteklerinden esnaf ve sanatkarların etkin bir şekilde yararlanmasının sağlanması öngörülmekte olup, bu tedbir çerçevesinde esnaf ve sanatkarların KOSGEB desteklerine erişimde karşılaştığı güçlüklerin tespiti ve KOSGEB desteklerinin tanınırlığının araştırılması amacıyla KOBİ’lere bir anket uygulanmasına karar verilmiştir. http://www.esdepanket.kosgeb.gov.tr


5225 Sayılı Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

Ahilik Haftası - 20 - 23 Eylül 2011

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik 15.08.2011 / RG 28027
Esnaf Odası'nın Ramazan hayrına büyük ilgi...
19. Dünya iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı İstanbul’da yapılacak
Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere bölgedeki diğer Afrika ülkelerine yardım kampanyası
İyi Bayramlar...
2011 YILI SERVİS ARAÇLARI GÖRÜNTÜ TARİH VE YERLERİ
KRITERLER DAHILINDE UYELERIMIZ ESNAFLIK VE USTALIK BELGELERINI ODAMIZDAN SINAVSIZ OLARAK ALABILECEKLERDIR. Esnafa sınavsız Ustalık ve Esnaflık Belgesi verilecek
*********************************************************************************************************************************
Mevzuat   Genelgeler  2012 Yılı / 2012 Yılı Genelgeleri

042 Nolu Genelge 05.06.2012 (Kore-Türkiye Kamu Alımları Semineri)
041 Nolu Genelge 04.06.2012 (PEGASE Projesi 2. Bülteni)

040 Nolu Genelge 31.05.2012 (Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu - Bilgilendirme Toplantısı)
039 Nolu Genelge 30.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
038 Nolu Genelge 25.05.2012 (Kapsam Dışı Meslek Dalları)
037 Nolu Genelge 24.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
036 Nolu Genelge 16.05.2012 (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri)
035 Nolu Genelge 16.05.2012 (Etik Günü ve Haftası)
034 Nolu Genelge 11.05.2012 (PEGASE Projesi Bülteni)

033 Nolu Genelge 26.04.2012 (Unıon Palace Hotel)
032 Nolu Genelge 13.04.2012 (Şöförlerin Sigortalılığı)
031 Nolu Genelge 05.04.2012 (Avrupa KOBİ Haftası)
030 Nolu Genelge 05.04.2012 (A.TR Dolaşım Belgelerinin ve Menşe İspat Belgelerinin Onayı Ve Takibi)
029 Nolu Genelge 04.04.2012 (Katılım Payı Hakkında)

028 Nolu Genelge 04.04.2012 (Unıon Palace Hotel)
027 Nolu Genelge 02.04.2012 (Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları)
026 Nolu Genelge 02.04.2012 (Belarus Cumhuriyeti'ne Yurt Dışı İş Gezisi)
025 Nolu Genelge 27.03.2012 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Fiyat Tarifeleri)
024 Nolu Genelge 23.03.2012 (Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü)
023 Nolu Genelge 22.03.2012 (Tarım Fuarı)
022 Nolu Genelge 14.03.2012 (İntibak Kanunu)
021 Nolu Genelge 13.03.2012 (KOSGEB Kobi ve Girişimcilik Ödülleri)
020 Nolu Genelge 13.03.2012 (Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Genç Girişimciler İçin Erasmus))
019 Nolu Genelge 13.03.2012 (Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Girişimcilik Eğitimi)
018 Nolu Genelge 13.03.2012 (Tayvan İle İlişkiler)
017 Nolu Genelge 13.03.2012 (Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Kapsamında Verilmesi Plannalan Hijyen Eğitimi Kursu)
016 Nolu Genelge 07.03.2012 (Eğitim Bütçesi)
015 Nolu Genelge 07.03.2012 (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
014 Nolu Genelge 02.03.2012 (Gösterge Faiz Oranı)

013 Nolu Genelge 10.02.2012 (Elektrikle İlgili fen Adamları)
012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
011 Nolu Genelge 08.02.2012 (Hizmetiçi Eğitim)
010 Nolu Genelge 07.02.2012 (Çek Kanununda Deği,şiklik Yapılmasına Dair Kanun)
009 Nolu Genelge 03.02.2012 (Girişimcilik ve Yenilik Programı - EIP - (2012 Yılı Çalışma Programı)
008 Nolu Genelge 03.02.2012 (Bilgi Talebi)
007 Nolu Genelge 27.01.2012 (Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Uygulamaların Seçimi)
006 Nolu Genelge 19.01.2012 (Bilgi Talebi)


005 Nolu Genelge 16.01.2012 (Yürütmenin Durdurulması)
004 Nolu Genelge 11.01.2012 (24. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)


003 Nolu Genelge 06.01.2012 (Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği)
002 Nolu Genelge 06.01.2012 (Yönetmelik Değişikliği ve Süre Uzatımı Hk.)
001 Nolu Genelge 02.01.2012 (Vergi Düzenlemeleri Hk.)


Mevzuat   Genelgeler  2011 Yılı /  2011 Yılı Genelgeleri
102 Nolu Genelge 31.12.2011 (Sicil Harç Tarifesi)
101 Nolu Genelge 30.12.2011 (A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgeleri İçin 2012 Yılı Ücret Tarifeleri)
100 Nolu Genelge 30.12.2011 (Teminat)
099 Nolu Genelge 30.12.2011 (Kapasite Raporu Onay Ücreti)
098 Nolu Genelge 30.12.2011 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
097 Nolu Genelge 29.12.2011 (Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ)
096 Nolu Genelge 27.12.2011  (Hediye Alma Yasağı)
095 Nolu Genelge 22.12.2011  (Sözde Soykırım Yasası)
094 Nolu Genelge 20.12.2011  (2012-2013 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu)
093 Nolu Genelge 08.12.2011  (Projeler)
092 Nolu Genelge 08.12.2011  (Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı)
091 Nolu Genelge 02.12.2011  (KOSGEB Desteklerine Online Başvuru)
090 Nolu Genelge 24.11.2011 ( Kalkınma Ajansları Proje Ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik)
089 Nolu Genelge 24.11.2011 (Ustalık Yetki Belgesi)
088 Nolu Genelge 16.11.2011 (Yeni Anayasa Çalışmaları)
087 Nolu Genelge 14.11.2011 (Yönetmelik Taslağı)
086 Nolu Genelge 11.11.2011 (5510 Sayılı Kanun hk.)
085 Nolu Genelge 02.11.2011 (Yönetmelik Değişikliği)
084 Nolu Genelge 27.10.2011 (Yönetmelik Taslağı)
083 Nolu Genelge 27.10.2011 (Yetki Belgeleri)
082 Nolu Genelge 27.10.2011 (Sigarada ÖTV Oranı)
081 Nolu Genelge 24.10.2011 (Van Depremi)
079 Nolu Genelge (KOSGEB Afişleri)
078 Nolu Genelge (Hayat Boyu Öğrenme Teklif Çağrısı)
076 Nolu Genelge (ESDEP Anket)
075 Nolu Genelge (Kapasite Raporu)
074 Nolu Genelge (5 Kuruşun Altındaki Küsarat Ödemeleri) 
073 Nolu Genelge (Yetki Belgeli Ustalar)
072 Nolu Genelge (Bankalara Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresinin Uzatılması)
071 Nolu Genelge (Ahilik Kutlamaları)
070 Nolu Genelge (Kamu İhale Mevzuatı)
069 Nolu Genelge (6111 Sayılı Kanundan Yararlananların Bilgileri)
068 Nolu Genelge (Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)
067 Nolu Genelge (2011/66 Sayılı Genelgenin Düzeltilmesi)
066 Nolu Genelge (KOSGEB Destekli Çin Guagzhou 110. Canton Fuarı ve Çin Yurtdışı İş Gezisi Programı)
065 Nolu Genelge (Yardım Kampanyası)
064 Nolu Genelge (SGDP)
063 Nolu Genelge (Bankalara Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresinin Uzatılması)
062 Nolu Genelge (Kapsam Dışı Meslek Dalları)
061 Nolu Genelge (Kapsam Dışı Meslek Dalları)
060 Nolu Genelge (Yönetmelik)
059 Nolu Genelge (19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi)
058 Nolu Genelge (Kapsam Dışı Meslek Dalları)
057 Nolu Genelge (Kapasite Raporu Onay Ücreti)
056 Nolu Genelge (Teminat)
055 Nolu Genelge (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
054 Nolu Genelge (Şoförlerin Sigortacılığı)
053 Nolu Genelge (Yılın Ahisi)
052 Nolu Genelge (Proje Teftişleri)
051 Nolu Genelge (Turkcell Esnaf Tarifesi)
PALANDÖKEN, 'TAKSİ, DOLMUŞ ŞOFÖRÜNE PRİM TEŞVİKİ
11818 REHBER KAYIT
TURKCELL ESNAF PAKETİ
VERGİ LEVHASINI ALMAYAN ESNAFA CEZA KESİLMEYECEK
ŞOFÖRLERİN SİGORTACILIĞI
Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
Kapasite Raporu Onay Ücreti
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası
Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Misafirhanesi
2011/231 No'lu UKOME kararı
01 Haziran - 30 Eylül 2011 İşyeri kapanış Saatleri...
Asansör Belge İptali Hakkında
VERGİ LEVHASI ALINMASI
Esnaf Taraması Hakkında - İzmir Veremle Savaş Derneği
E-vergi levhası dönemi başladı
İZKA Doğrudan Faaliyet Desteği Duyurusu
045 Nolu Genelge (Sigortalılığı Durdurulanlar)
044 Nolu Genelge 16.05.2011 (Uzaktan Öğrenme Portalı)
İESOB - DENİZBANK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Yeniden yapılandırmada son 2 gün...
Denizbank ve İESOB akaryakıt protokolü imzaladı
Esnaf ve yeni iş kurana ‘hibe kredi’ verilecek...
TESK 2011 Yılı Genelgeleri
Perakende İşletmelerin Kayıt Başvurusu Hakkında......
KOSGEB - MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) KONFERANSI
Türkiye-Rusya Vize Anlaşması (043 Nolu Genelge)
EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
Torba Yasası Süre Uzatımı-042 Nolu Genelge
Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik-039 Nolu..
Union Palace Hotel - Marmaris
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ KOSGEB
Kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslar
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı
6111 Sayılı Torba Kanun Başvuru Süresinin Uzatılması
ESNAF ODALARI DAHA FAZLA PROJE ÜRETECEK
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
Temel Afet Bilinci ve Toplum Afet Gönüllüsü Eğitim
YAPI FUARI – TURKEY BUILD İstanbul 2011 Fuarı
Geri ödemesiz Kosgeb destekleri kamuoyuna açıklandı
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
23 NİSAN FESTİVAL ALANI STANDLARI
Esnaf ve Sanatkarın Kooperatiflere Olan Kredi Borçlar
6111 Sayılı Yasa İle İlgili Bilgilendirmeler.6111 Sayılı Torba Kanunu
2011 Yılı Genelgeler 2011 Yılı TESK Genelgeleri
İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI - GÖRÜŞE AÇILAN MEVZUAT
022 Nolu Genelge 10.03.2011 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri)
014 Nolu Genelge 22.02.2011 (İyi Hijyen Uygulamalaları)
026 Nolu Genelge 16.03.2011 (Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması)
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
027 Nolu Genelge 17.03.2011 (Torba Yasa) torba yasası
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ
6111 Sayılı Torba Kanun Hk.
TAPDK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ
2011 Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları
Meclis'te kabul edilen 'torba yasa' neler getiriyor?
SEYDİKÖY şiiri


2012 Yılı Genelgeleri2011 Yılı Genelgeleri2010 Yılı Genelgeleri
2009 Yılı Genelgeleri2008 Yılı Genelgeleri2007 Yılı Genelgeleri
2006 Yılı Genelgeleri2005 Yılı Genelgeleri2004 Yılı Genelgeleri
2003 Yılı Genelgeleri2002 Yılı Genelgeleri2001 Yılı Genelgeleri
2000 Yılı Genelgeleri1999 Yılı Genelgeleri1998 Yılı Genelgeleri
1997 Yılı Genelgeleri1996 Yılı Genelgeleri1995 Yılı Genelgeleri
1994 Yılı Genelgeleri


Diğer Güncel Duyurular İçin Tıklayınız...
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com/2011/07/guncel-duyurular-04072011.html

*********************************************************************************************************************************

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI