Gaziemir Esnaf

19 Mart 2012 Pazartesi

Esnaf Kredilerinde Yeni Düzenleme (Gösterge Faiz Oranı)

14 Nolu Genelge 02.03.2012 (Gösterge Faiz Oranı)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Esnaf ve sanatkarlarımıza, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandırılan T.Halk Bankası kredilerine ilişkin 2012/2782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
                  Söz konusu Karara göre;
            Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2012 yılına devreden krediler ile 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, bankanın belirlediği;
a)      Bankaca daha önceki kararlar kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2012 yılına devreden krediler için %50,
b)     1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (bu tarih hariç) kadar kullandırılan krediler için %50,
c)      Bu Kararın yayımı tarihinden (bu tarih dahil) 31/12/2012 tarihine kadar kullandırılan krediler için; 25.000 TL’ye kadar (25.000TL dahil) %50, 25.000 TL’nin üzeri kullandırımlarda ise 25.000 TL’lik kısmı için %50, 25.000 TL’yi aşan kısmı için %65 oranında,
gösterge faiz oranı uygulanacaktır.
       Türkiye Halk Bankasınca 22/02/2012 tarihinden itibaren cari faiz oranı %12 olarak uygulanacaktır. Esnaf kredilerinde bu oran; 25.000 TL’ye kadar (25.000TL dahil) %6, 25.000 TL’yi aşan kısmı için %7,8 faiz oranı uygulanacaktır. 
             Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacaktır.
             Bu Karar kapsamında açılan kredilere; vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilecektir.

             Bilindiği gibi birçok esnaf ve sanatkarımız, iş ve ikametgahının bulunduğu il veya ilçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmaması ya da bulunsa bile kapalı ya da kefaletinin kabul edilemez durumda olması nedeniyle kredi kullanamamaktadır. Bu durumda olan esnaf ve sanatkarlarımız, Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğrudan kullandırılacak kredilerde geçerli olmak üzere gösterge faiz oranı uygulanarak esnaf kredisi kullanabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI