Gaziemir Esnaf

17 Ocak 2012 Salı

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (003 Nolu Genelge 06.01.2012)

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
003 Nolu Genelge 06.01.2012 (Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/12003.html
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ” 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Söz konusu Tebliğ kapsamında tüketime sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere ürünlerin özellikleri belirlenmiştir. Buna göre, ekmekteki azami tuz oranı % 1,5'e indirilirken kepek oranı da arttırılmıştır.


Tebliğe göre, ekmek Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğinde yer alan tip 650 ve daha yüksek kepek içeren ekmeklik buğday unlarından yapılacaktır. Ekmek ve ekmek çeşitleri dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda ve kabuk rengi dağılımı olabildiğince homojen olacak, basık ve yanık olmayacaktır. Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen olurken hamurumsu, yapışkan ve kabuk-iç ayrımı olmayacaktır. Yabancı madde ve karışmamış halde un, tuz, katkı maddeleriyle bunların topakları bulunmayacaktır. Ürünlerin üzerinde üretici firma adı ve gramaj bilgilerini içeren üretici işareti yer alabilecektir.


Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri 300 gram yerine en az 250 gram ağırlıktan başlayarak 50'şer gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilecektir.


Aynı tebliğ ile ambalajsız olarak piyasaya sürülen ürünlerin üretim, depolama, dağıtım ve satış aşamalarının taşıması gereken kurallar da belirlenmiştir. Buna göre, tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerle temas eden malzeme, alet ve ekipman; gıda ile temasa uygun, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren madde ve malzemeden yapılacaktır. Kullanıma hazır, bakımlı ve iyi şartlarda tutulacaktır. Ambalajsız arz edilen ürünler, kasap, manav ve pazar gibi yerlerde satılamayacaktır.


Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bir ay içerisinde gerekli düzenlemelere uyacaktır. Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri; ekmeğin ürün özelliklerine ve tebliğde belirlenen kimyasal özelliklerine     1 Temmuz 2012 tarihine kadar uyacaktır. 


Söz konusu tebliğ taslağı www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI