Gaziemir Esnaf

17 Ocak 2012 Salı

012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)

012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
012 Nolu Genelge 10.02.2012 (Gıda Yönetmelikleri)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1 Yönetmelik 
Listesi (1 Adet- 2 Sayfa)

Bilindiği üzere, toplumun güvenilir gıda ihtiyacını karşılamak, ihracatı arttırmak ve AB ile uyum dikkate alınarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun kapsamında Konfederasyonumuzu ilgilendiren Yönetmelikler, 17 Aralık 2011  tarihinden itibaren Resmi Gazetede yayımlanmaya başlamıştır.
Söz konusu yönetmeliklerin bir kısmı Konfederasyonumuza taslak halindeyken gönderilmiş ve teşkilatımızın görüşleri talep edilmiştir. Konfederasyonumuzca taslak yönetmeliklere ilişkin görüşler ilgili teşkilatımızdan toplanarak Bakanlığa iletilmiştir.
Yayımlanan yönetmelik listesi Ek-1 de yer almaktadır.
Ekli listedeki yönetmeliklerin incelenmesinde de görüleceği üzere; ilgili yönetmeliklerde Kayıt ve Onaya tabi işletmelerin hangileri olduğu ve genel hijyen kurallarından, işletmecinin yükümlülüğüne, ekipmanlardan, alınması gereken izinlere ve denetimler gibi pek çok konuya yer verilmiştir.
Bu çerçevede, aşağıda belirtilen yönetmelikler esnafımız açısından oldukça önem arz etmekte olup, belirtilen tarihlerde gerekli işlemlerin yapılması zorunludur.
17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;
-  Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile;
Gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esaslar belirlenmektedir. Söz konusu yönetmeliğin Ek-1 inde onay kapsamındaki gıda işletmeleri belirtilmekte olup, bunun dışındaki işletmeler ise kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri olarak tanımlanmaktadır.
Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmeleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay belgesi almak zorundadır. Bu tarihe kadar onay belgesi alamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyon planını vermesi halinde bu süre 31/12/2013 tarihine kadar uzatılabilir.
Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.
 Bu kapsamda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce; Gıda İşletmeleri, 5996 sayılı Kanun ve Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kayıt altına alınacaktır. Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gıda üreten, satış yapan ve toplu tüketim yeri olarak hizmet veren işyeri sahiplerinin kayıt işlemlerini yaptırmak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerini yerine getirmemesi halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun, “Hijyen ve resmi kontroller ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 41.maddenin 1 nci fıkrasının;
(b) bendi gereği, Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay almadan üretim yapanlara onbin Türk Lirası, depo ve satış yerlerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verileceği ve bu işletmelerin faaliyetlerinin durdurularak ürünlerine el konulacağı ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,
(c) bendi gereği, kayıt yaptırmayan üretim yerlerine ikibin Türk Lirası, perakende işyerlerine bin Türk Lirası idari para cezası verileceği,
hükme bağlanmıştır.
-  Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile;
Gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kurallar belirlenmektedir. Gıda işletmecisi, gıda güvenilirliğinin sağlanmasından, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları ile birlikte uygulanmasından sorumludur.
Yönetmelikte ayrıca “genel” ve “özel” hijyen şartları da belirtilmektedir. Birincil üretim ve belirli faaliyetleri yürüten gıda işletmecileri, genel hijyen şartları ile birlikte Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde belirtilen özel hijyen şartlarını da yerine getirecektir.
Gıda işletmecileri, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde faaliyet gösteren tesisinin kayıt veya onay işlemlerini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yaptırmak zorundadır.
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren gıda işletmecisi, işletmesini 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğin işletme gerekliliklerine uygun hale getirmek zorundadır. Ancak, bu  Yönetmeliğin işletme gerekliliklerine 31/12/2012 tarihine kadar uyum sağlayamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyonuna dair planı sunması halinde bu süre 31/12/2013tarihine kadar uzatılabilecektir.
-  Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ile;
İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesine, gıda ve yemin etiketlenmesi ile tüketicileri bilgilendirmeye yönelik diğer bilgi şekilleri de dâhil olmak üzere tüketici menfaatlerinin korunmasına ve haksız rekabetin önlenmesi ile gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
 -  Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile;
Gıda hijyeni, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak hayvansal gıdaların resmi kontrol esasları belirlenmektedir.
24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;
-  Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile;
Hayvansal gıda üreten onay kapsamındaki gıda işletmelerinin özel hijyen gereklilikleri belirlenmektedir. Bu yönetmelikte,hayvansal gıdalara tanımlama işareti uygulaması, kesime sevk edilecek hayvanlar için istenecek gıda zinciri bilgisi, kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik olarak ayrılmış et ve et ürünleri, süt üreten hayvancılık işletmelerinin hijyeni, süt ürünlerine ilişkin gereklilikler, yumurta ve yumurta ürünlerine ve daha bir çok gıdaya ilişkin gereklilikler yer almaktadır.
24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;
-  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine göre;
Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmeleri ürettikleri veya ambalajladıkları ürünlerin etiketlerinde, işletme kayıt numarasını belirtmek zorundadır.
Onay işlemine tabi olan gıda işletmeleri ürettikleri veya ambalajladıkları ürünlerin etiketlerinde işletme onay numarasını içeren tanımlama işaretine yer vermek zorundadır. 
Söz konusu yönetmelikler www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.
İlgili esnaf ve sanatkarlarımıza ÖNEMLE DUYURULUR!..

Türk Gıda kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı

Türk Gıda kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı


Bilindiği üzere Türk Gıda kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği; 04 Ocak 2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Tebliğ hükümleri uyarınca ekmek üretimi,dağıtımı ve satışı ile ilgili olarak yeni koşullar getirildiğinden bir toplantı düzenlenmesi planlanmıştır.


Fırıncı esnafımızın konu ile ilgili aydınlatılmasına yönelik olarak 19 Ocak 2012 Perşembe günü saat 14.00' de İESOB 4. kat Konferans salonunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.


Düzenlenen bilgilendirme toplantısı odamıza kayıtlı fırıncı esnaflarımıza önemle duyurulur!..

Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Hakkında...

3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu'nun 11. maddesi "Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup öğrencilik haklarından yararlanır" hükmünü içerdiğinden, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin, öğrenci haklarından faydalandığını gösteren öğrenci belgesiyle birlikte ESHOT Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'ne başvuruları halinde indirimli öğrenci kartı uygulamasından faydalanabilecekleri;
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Başkanlığı'nın 26.12.2011 tarih ve 25206 sayılı yazısıyla bildirilmiştir.

Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı


SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ'e buradan ulaşabilirsiniz. 
(Resmi Gazete 7 Aralık 2011 ÇARŞAMBA / Sayı : 28135


Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağının tam metnine de ; http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/taslak/sebzevemeyve.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (003 Nolu Genelge 06.01.2012)

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
003 Nolu Genelge 06.01.2012 (Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/12003.html
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ” 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Söz konusu Tebliğ kapsamında tüketime sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere ürünlerin özellikleri belirlenmiştir. Buna göre, ekmekteki azami tuz oranı % 1,5'e indirilirken kepek oranı da arttırılmıştır.


Tebliğe göre, ekmek Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğinde yer alan tip 650 ve daha yüksek kepek içeren ekmeklik buğday unlarından yapılacaktır. Ekmek ve ekmek çeşitleri dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda ve kabuk rengi dağılımı olabildiğince homojen olacak, basık ve yanık olmayacaktır. Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen olurken hamurumsu, yapışkan ve kabuk-iç ayrımı olmayacaktır. Yabancı madde ve karışmamış halde un, tuz, katkı maddeleriyle bunların topakları bulunmayacaktır. Ürünlerin üzerinde üretici firma adı ve gramaj bilgilerini içeren üretici işareti yer alabilecektir.


Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri 300 gram yerine en az 250 gram ağırlıktan başlayarak 50'şer gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilecektir.


Aynı tebliğ ile ambalajsız olarak piyasaya sürülen ürünlerin üretim, depolama, dağıtım ve satış aşamalarının taşıması gereken kurallar da belirlenmiştir. Buna göre, tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerle temas eden malzeme, alet ve ekipman; gıda ile temasa uygun, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren madde ve malzemeden yapılacaktır. Kullanıma hazır, bakımlı ve iyi şartlarda tutulacaktır. Ambalajsız arz edilen ürünler, kasap, manav ve pazar gibi yerlerde satılamayacaktır.


Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bir ay içerisinde gerekli düzenlemelere uyacaktır. Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri; ekmeğin ürün özelliklerine ve tebliğde belirlenen kimyasal özelliklerine     1 Temmuz 2012 tarihine kadar uyacaktır. 


Söz konusu tebliğ taslağı www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.

Vergi Düzenlemeleri (TESK'in 02.01.2012 tarih, 0008 sayı, 1 no.lu genelgesi)

Vergi Düzenlemeleri  (TESK'in 02.01.2012 tarih, 0008 sayı, 1 no.lu genelgesi) 
001 Nolu Genelge 02.01.2012 (Vergi Düzenlemeleri Hk.)
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Maliye Bakanlığı, 2011 yılına ait yeniden değerleme oranını %10,26 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergiler ile vergi cezaları aşağıda belirtilmiştir. Yeni vergi ve ceza tutarlarının tamamına http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/12001.html  adresinden ulaşılabilir. 
Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı 770 TL Oldu
Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Yüzde 10,20 Oranında Arttı
2012’de Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 5.000 TL Olarak Uygulanacak
Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden Belirlendi
Çay, Şeker, İçki, Sigara ve Akaryakıt Satanların Alış ve Satış Tutarları da Arttırıldı
Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Devam Ediyor
Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde En Düşük Çevre Temizlik Vergisi 22 TL Oldu
Ücret Gelirlerinin 2012 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Yüzde 10,26 Oranında Arttı
Basit Usul Muhasebe Ücretleri Yeniden Belirlendi
Diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz : 
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/12001.html

2012 Yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyannameleri...

2012 Yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyannameleri...


Bilindiği gibi 3516 sayılı yasa gereği, 2012 yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyannameleri 01 Ocak - 29 Şubat 2012 tarihleri arasındadır.


Bu itibarla konu ile ilgili üyelerimizin mağdur olmamaları için ÖNEMLE DUYURULUR !...

5 Ocak 2012 Perşembe

TAPDK TEKEL SATIŞ BELGESİ 2012 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ !..


           


Tekel Ürünü satan esnafın dikkatine... 
Tekel ürünleri satan tüm üyelerimizin TAPDK süre uzatım işlemlerini 30 Mart 2012 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Kamuoyunda Tekel Ruhsatı olarak bilinen TAPDK satış belgesine sahip olan üyelerimizin, harç yatırmadan ve işlemlerine başlamadan önce bağlı bulunduğu odaya müracaat etmeleri menfaatleri icabı olacaktır.
  
Diğer yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinden farklı olarak bu yıl TAPDK Satış Belgesi süre uzatımı yapan esnafın, belgesinin üzerinde uzatım yapıldığının görünmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için de, TAPDK Satış belgesinin ve İşyeri Açma Ruhsatının aslı ile yatan harcın banka dekontunun hazırlanması gerekmektedir.TAPDK uzatım işlemleri için adı geçen evraklara ilgili odalarda TAPDK kaşesi ile oda kaşesi vurulmakta, belgeyi bir de yetkili personelin imzalaması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir nedenle hatalı yatırılan harçları üyelerimiz ancak TAPDK kurumuna başvurarak Ankara’dan geri alabilecektir.Bu nedenlerle üyelerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde çözmeleri için bağlı oldukları esnaf odalarına gitmeleri yararlı olacaktır. Oda yöneticilerimiz üyelerimize yardımcı olacak ve yol göstereceklerdir. 


TAPDK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ !
         
            -Süre uzatım işlemleri 01 Ocak-30 Mart 2012 tarihleri
            arasında devam edecektir. Satış Belgesi sahipleri
           
            1 - Belgenin süre uzatım bedelinin Ziraat Bankası’na yatırıldığına
            ilişkin banka dekontu,

            2 - Belediye tarafından alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı
            ve fotokopisi,

            3 - TAPDK Satış Belgesinin aslı ile Odamıza müracaatta bulunabileceklerdir.

            2012 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ 
            PERAKENDE SATICILAR
                  İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  Gösterenler                                                                       175,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                                 104,00 TL
                  Diğer mahallerde (belde ve köylerde) faaliyet gösterenler         33,00 TL            

            AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI
                  İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  Gösterenler                                                                       710,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                                 259,00 TL

            TOPTAN SATICILAR
                  İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  gösterenler1.795,00 TL
                  Birden fazla yerde dağıtım yapanlar                                2.715,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                               710,00 TL
                  Birden fazla yerde dağıtım yapanlar                                1.080,00 TL


*****

ESNAFIN SESİ

Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası’nın, yerel gelişimleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri yansıtma amaçlı olarak hazırladığı “ESNAFIN SESİ” dergisinin son sayısı çıktı ve Gaziemir, Sarnıç ve Aktepe’deki esnaflara dağıtıldı. Gaziemir esnafının sesini, sorunlarını, çözüm önerilerini duyurmayı amaçlayan dergiye gösterilen ilgiye teşekkür ediyoruz. Esnafımızı yakından ilgilendiren konularda ve odamızla ilgili gelişmeler hakkında bilgiler içeren bu dergi içeriklerine burada verilen linklerden de ulaşabilirsiniz.

(Dergi Kapak) ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR

(Başkanın Kaleminden) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN’in yazısı
“ Esnafın Sesi Dergisi’nin yeni sayısında tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle Esnaf ve Sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm Gaziemirlilerin yaklaşan yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, sağlık başarı ve mutluluklar diler, günlerinizin bol kazançlı olmasını temenni ederim… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/ydpBS5

(Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/ABN75z

(Odamızdan Duyurular) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Erkan ÇOBAN’ın köşe yazısı
“Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası’nın, yerel gelişimleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri yansıtma amaçlı olarak hazırlamış olduğu “ESNAFIN SESİ” dergisinden hepinize merhaba. Gaziemir esnafının sesini, sorunlarını, çözüm önerilerini duyurmayı amaçlayan dergimize gösterilen ilgiye teşekkür ederiz. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri olarak esnafımızı yakından ilgilendiren konularda ve odamızla ilgili gelişmeler hakkında sizlere bilgi vereceğim… “
Yazının devamı için buraya http://bit.ly/ABEQaG ve buraya http://bit.ly/wrlouv  tıklayınız

(Kayıt Ve Kapanış İçin Gerekli Evraklar) T.C. İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’ne ve GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’na kayıt ve kapanış için gerekli evraklar için tıklayınız http://bit.ly/wrlouv

(Esnafa Ücretsiz Portör Muayenesi) Verem Savaş – portör Muayenesi
“ Gıda maddeleri imalat ve satış işleriyle uğraşan esnaf sanatkarlarla yanlarında çalışanların zorunlu portör muayeneleri  artık ücretsiz yapılacak. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Veremle Savaş Derneği arasında yenilenen protokol ile portör muayeneleri indirimli yapılan esnaf sanatkarlar, bundan sonra  muayene hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/xzk7vv

(Gaziemir Sosyal Güvenlik Merkezi Ziyareti) Sosyal Güvenlik Kurumu, mükelleflerine daha iyi hizmet vermek amacıyla Gaziemir’de şube açtı. SGK’nın Gaziemir’e şube açması ilçemiz açısından oldukça önemli bir gelişme oldu. Gaziemir Esnaf Ve sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN ve yönetim kurulu, Gaziemir SGK Müdürü Vahit ÇAPRAKER’i makamında ziyaret etti. Bu nezaket ziyaretinde Esnaf Odası Başkanı BEYEN, SGK’nın Gaziemir’e şube açmasıyla, birçok kesimi ilgilendiren işlemlerin artık rahatlıkla burada yapılabileceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası üyelerinin emeklilik durumlarının öğrenilmesi amacıyla resmi bir yazıyı da kuruma ileten BEYEN, yeni görevinden dolayı ÇAPRAKER’e başarı dileklerini iletti.
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/ygjYz3

(Esnafa “Sınavsız Ustalık ve Esnaflık Belgeleri” Törenle Verildi…) “ Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, sınavsız ustalık ve esnaflık belgelerini, 11 Eylül 2011 Pazar günü saat 19.30’da TEPE tesislerinde düzenlediği yemekli bir toplantı ile üyelerine teslim etti. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu yemekli belge dağıtım törenine, belge almaya hak kazanan oda üyeleri de katıldı. Toplantı öncesi bir açılış konuşması yapan oda başkanı Süleyman BEYEN şu sözleri söyledi; “Bu akşam bir araya gelmemizin sebebi ; bakanlığın bize vermiş olduğu yetkiyle sınavsız ustalık ve esnaflık belgelerinin sizlere verilmesidir. Belge dağıtım törenine hoş geldiniz. 5362 sayılı yasaya göre esnaf ve sanatkar odaları, üyelerine hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Biz esnaflar ülkenin temel taşı olup aynı zamanda tabanıyız. Bu çarkın düzenli çalışması için sıkıntı ve şikayetlerinizi tespit ederek gerekli mercilere aktarmak, çözüm aramak bizim asli görevimizdir. Değerli arkadaşlar, katılımınızdan dolayı teşekkür eder belgelerimizin hayırlı olmasını dilerim.”
Yazının devamı için buraya http://bit.ly/w2ucUh  ve buraya http://bit.ly/yp5zTA  tıklayınız

(Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz – Bayrak Ve Lokma Dağıtımı) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN ve yönetim kurulu, aziz şehitlerimiz için Gaziemirli esnaflarımıza önce bayrak dağıttı sonra da lokma döktürdü.
Yazının devamı için buraya http://bit.ly/xa4Iji  ve buraya http://bit.ly/wBziUz  tıklayınız

(Kaçak Su Satışları) “Yapılan şikayet ve ihbarlarda İl merkezinin değişik bölgelerinde sokak aralarında değişik model motorlu araçlarla plastik bidon içinde veya araç üzerine monte edilen tanklarla taşınan kaynağı belirsiz suların satışının yapıldığı bildirilmektedir. İzinsiz olarak sürdürülen ve halk sağlığını tehdit eden bu durumun önüne geçmek için hareket halindeki bu araçların durdurulmaları, menşei belirsiz suların dökülmeleri ve araç ruhsat bilgileri esas alınarak yasal işlemlere esas teşkil edecek tutanakların düzenlenmesi gerekmektedir… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/wi7deD

(Gaziemir Esnaf Odası'ndan Kadir Gecesi Hayrı) “ Her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır etkinliğinde Oda Başkanı Süleyman Beyen ve Oda Yöneticileri yüzlerce Gaziemirli’ye etli-pilav ve ayran ikram ettiler. Yemek kazanlarının başında uzun bir kuyruk oluşturan vatandaşlar “Allah Kabul Etsin” diyerek esnaflara teşekkür ettiler. “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/ziX4Lu

(Ustalık Yetki Belgesi) “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale gelmiş olup 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde, müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecek ve cezalı duruma düşülmemesi için EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. İnşaat ve tesisat işleri ile uğraşan ve mesleki belgesi olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 01/01/2015 tarihine kadar başvurabilecektir... “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/yB3lQg

(İzmir Esnafı Ahilik Haftası’nı Kutladı…) “Yalın anlamıyla Ahi ‘kardeşim' demektir.  Ahilik felsefesi, 13'üncü yüzyıldan itibaren Anadolu'da topluma sanat ve meslek alanında yön veren, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alan öğretileri içermektedir. Ahilik felsefesi, ticarette ve sosyal hayatta doğruluğu, kaliteli üretimi, tüketiciye saygıyı ve iyi ahlakı ilke edinir. Bir deri ustası olan Ahi Evran'ın kurduğu Ahi Teşkilatı, Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönleriyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/zVIVid

(Ulu Önder Törenlerle Anıldı) “Tüm Yurtta olduğu gibi Aziz Atatürk Gaziemir’de anıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 73’ncü yılında bir kez daha saygıyla, şükranla ve rahmet anıldı. 10 Kasım sabahı saat 8,45’te Abdullah Arda Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelen koyma ile başlayan anma töreni Atatürk’ün vefat ettiği saat 9’u 5 geçe iki dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Bu sırada anıt alanındaki gönderdeki Türk Bayrağı yarıya indirildi… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/AA2nV2

(Gaziemir Esnaf Odası’ndan Ücretsiz Hukuk Danışmanlığı Hizmeti Devam Ediyor!..) “ Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN “Esnafımızın sorunu bizim sorunumuz olduğundan dolayı her türlü platformda üyelerimizin yanında olacağız. Hukuki danışmanlığa verdiğimiz önemden dolayı da üyelerimize böyle bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Odamıza kayıtlı üyelerimizin bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için odamızla irtibat kurmaları yeterlidir.” dedi… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/wFLMNl

(Hafta Tatili Ruhsatı) “Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddelerinde sayılan; lokantalar, fotoğrafhaneler, kahvehaneler, fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyve ve tütün satanlar, matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, piyango bileti satış şubeleri, hanlar, oteller, hamamlar, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle, tütün, incir, üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamudu, susam, fındık, pancar gibi zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve manipülasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler, turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler, nalbantlar, alat ve edevatı ziraiye tamircileri …… Pazar günü işyerlerini açmaları için belediyeden ruhsat alarak harç ödemeleri gerekmemektedir. Yine aynı Kanuna göre; kasaplar da Pazar günü saat 13:00’a kadar belediyeden ruhsat alarak harç ödemeden işyerlerini açık bulundurabileceklerdir… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/wlTZGs

(Saat 20’de20 dakika kitap okuma kampanyası) “Gaziemir Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Okuyor” kampanyası çerçevesinde “Gaziemir her akşam saat 20’de 20 dakika kitap okuyor” projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında; Gaziemirli öğrenci, öğretmen, veli, memur, işçi, esnaf, ev hanımı, emekli, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı herkesi her gün saat 20’de 20 dakika kitap okumaya davet edildi… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/z50hSg

(Kosgeb Destekli Kredi uygulamaları) “   KOSGEB Veri tabanına kayıtlı üyelerimizin işletmelerinin  http://destek.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan Kayıtlı Üye Girişi linkini tıklayarak 2010 yılı KOBİ Beyannameleri güncellemesinin sağlanması  büyük önem arz etmektedir… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/zts6FU

(Van Depremi) “Van ili Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem afet zedelerine yardım kampanyası olarak Gaziemir Kaymakamı Şerafettin TUĞ başkanlığında depremzedelere battaniye yardımında bulunulması toplantısı Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla 16.11.2011 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılmıştır. Bu toplantı sonucunda ilimize zorunlu göç etmiş bulunan Van ili, Erciş ilçesi depremzedeleri için Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası olarak 100 Adet battaniye Gaziemir Kaymakamlığına teslim edilmiştir… “
Yazının devamı için tıklayınız http://bit.ly/zts6FU

(İzmir İçin Önemli telefonlar) Listeyi görmek için tıklayınız http://bit.ly/yuFZJR

Kamu oyuna odanın ve üyelerin çalışmalarını anlatmak için başta internet olmak üzere çeşitli basın ve yayın kuruluşları vasıtası ile odamızın tanıtımı sağlanmaktadır. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası duyurularına internet üzerinden kolaylıkla erişebilmektedir. Odamızdaki gelişmelere, hizmetlerimize, üyelere güncel duyurulara, esnaf dünyasını ilgilendiren güncel haberlere, vergi gündemine, kısaca esnaf ve sanatkârları ilgilendiren tüm konularahttp://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com internet sayfasından ve sosyal paylaşım ağlarından http://www.facebook.com/gaziemiresnafvesanatkarlar , http://twitter.com/gaziemiresnaf  ulaşabilmektedir.

Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

Tel : 251 00 96 * 251 11 14 * 251 13 44
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI