Gaziemir Esnaf

27 Kasım 2011 Pazar

Ustalık Yetki Belgesi (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)

Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik 
(16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete)Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale gelmiş olup 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde, müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecek ve cezalı duruma düşülmemesi için EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. İnşaat ve tesisat işleri ile uğraşan ve mesleki belgesi olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 01/01/2015 tarihine kadar başvurabilecektir.


039 Nolu Genelge 22.04.2011  (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1: Yönetmelik (1 adet-5 sayfa)


 073 Nolu Genelge 08.09.2011 (Yetki Belgeli Ustalar)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1- Yazı (1 Adet- 6 Sayfa)


089 Nolu Genelge 24.11.2011 (Ustalık Yetki Belgesi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik"in 11 inci maddesi ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir.


İlgili yönetmelikte sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,  müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,
yetki belgesi olarak kabul edilecektir.


01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı kanunun 28 ve 42 nci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların bir an önce ilgili yönetmeliğin 1 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan yönetmelik eki EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir.

Söz konusu belgenin alınabilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idarelere başvurulması zorunludur.


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununda 09/12/2009 tarihinde yapılan değişiklik ile; her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda Bakanlık tarafından bir dizi toplantı gerçekleştirilmiş ve bu çalışma sonunda hazırlanan yönetmelik 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişilerin kayıt altına alınması ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli kişilerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştirİnşaat ve tesisat işleri ile iştigal eden ve mesleki belgeye sahip olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 1/1/2015 tarihine kadar başvurabilecektir. Yönetmeliğin Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle bu sektörde çalışan kişilerin mesleki belgelerini ya da geçici yetki belgesi alma işlemlerini 01/01/2012 tarihine kadar tamamlamaları, bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde mağdur olmamaları açısından önem arz etmektedir.


İnşaat ve tesisat işleri esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanları da ilgilendirdiğinden dolayı, ilgili yönetmeliğin geçici 1 nci maddesinin ilgili hükümlerinin yürürlüğe gireceği 01.01.2012 tarihinden önce belgesiz kişilerin haberdar edilebilmesi amacıyla tüm esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur !.. 


27 Kasım 2011 Pazar / 19.13 / Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası


Tel : 251 00 96 * 251 11 14 * 251 13 44
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com 

gaziemiresnafvesanatkarlar@gmail.com

3 Kasım 2011 Perşembe

ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

********************************************************************************************************************************* ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 


KAPAK
2. SAYFA
BAŞKANIN KALEMİNDEN
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
5. SAYFA
ODAMIZDAN DUYURULAR -1-
ODAMIZDAN DUYURULAR -2-
VEREM SAVAŞ - PORTÖR MUAYENESİ
GAZİEMİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ZİYARETİ
USTALIK VE ESNAFLIK BELGELERİ DAĞITIM TÖRENİ -1-
USTALIK VE ESNAFLIK BELGELERİ DAĞITIM TÖRENİ -2-
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ - BAYRAK DAĞITIMI -
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ - LOKMA DAĞITIMI -
KAÇAK SU SATIŞLARI
ESNAF ODASI'NDAN KADİR GECESİ HAYRI
USTALIK YETKİ BELGESİ
AHİLİK HAFTASI
ULU ÖNDER TÖRENLERLE ANILDI
ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
HAFTA TATİLİ RUHSATI
SAAT YİRMİDE YİRMİ DAKİKA KİTAP OKUYALIM
KOSGEB DESTEKLİ KREDİ UYGULAMALARI
VAN DEPREMİ
İZMİR İÇİN ÖNEMLİ TELEFONLAR
SAYFA 24

ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 
*********************************************************************************************************************************  

Sigarada ÖTV 082 Nolu Genelge 27.10.2011 (Sigarada ÖTV Oranı)

Sigarada ÖTV  082 Nolu Genelge 27.10.2011 (Sigarada ÖTV Oranı)
Sigarada ÖTV oranları ile ilgili olarak TESK in ilgili genelgesi aşağıdaki linktedir:
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/11/2011082.jpg

Van Depremi-081 Nolu Genelge 24.10.2011 (Van Depremi)

081 Nolu Genelge 24.10.2011 (Van Depremi)

Bilindiği üzere; 23/10/2011 tarihinde Van ilinde yaşanan 7.2 şiddetindeki deprem felaketi nedeniyle bir çok can kaybı yaşanmış ve binlerce vatandaşımız barınma sorunu ve  soğuk hava gibi zor şartlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu ölçekteki bir felaket karşısında, devletimizin yanında sivil toplum örgütlerinin de yer alması ve yardımda bulunması, bu bölgede yaşayan binlerce vatandaşımızı etkileyen felaketin acılarını bir nebze de olsa azaltacaktır.
          Teşkilat birimlerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız tarafından mümkün olabildiği ölçülerde maddi destek sağlanması, Konfederasyonumuzca önemli ve yararlı bir insanlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir.
Van ilindeki deprem felaketine yardım kapsamında, bağışların yatırılması amacıyla Konfederasyonumuz tarafından açılan banka hesap numarası aşağıda yer almaktadır. Teşkilatımız ve esnaf ve sanatkarlarımızca yapılacak yardımların doğrudan bu hesaplara aktarılması gerekmektedir.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

BANKA HESAP NUMARASI:
Türkiye Halk Bankası Ankara Bakanlıklar Şubesi 16000074
IBAN KODU : TR100001200940800016000074

İzmir Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alımı ihtiyaçları (4734 sayılı kanuna göre)

İzmir Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alımı ihtiyaçları  (4734 sayılı kanuna göre)
İlgi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 21.10.2011 tarih ve 65324 sayılı yazısı

Bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Mal ve Hizmet alımı ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık maliyet tespiti ve doğrudan temin yolu alımları için www.izmir.bel.tr , Açık ihale usulü ile yapılan alımları için ise yine www.izmir.bel.tr ve Kamu ihale kurumunun www.ekap.kik.gov.tr internet sitelerinde yayınlanmakta olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılacak alımlar için ilgili internet sitelerinden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi alabilirsiniz.

Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İZMİR • Santral : 232 293 12 00 • Him Telefon: 232 445 66 55 • Faks : 232 293 39 95 • 

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI