Gaziemir Esnaf

19 Eylül 2011 Pazartesi

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik 15.08.2011 / RG 28027

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik 15.08.2011 / RG 28027
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik 15.08.2011 tarih, 28027 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 A Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu'nun 9. maddesindeki "Ticaret/Sanayi Odası No" ibaresi "Oda No" biçiminde, EK-3 B Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri'nin "Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenilen Başvuru Belgeleri" bölümünün "Ortak Belgeler" altbaşlığı altında yer alan 3. maddedeki "Ticaret Sicili Gazetesi" ibaresi de "Sicil Gazetesi" biçiminde değiştirilmiş, esnaf ve sanatkarların çevre lisansı alma konusunda önlerinde bulunan engel kaldırılmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nca 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik tüm üyelerimize önemle duyurulur...  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI