Gaziemir Esnaf

19 Eylül 2011 Pazartesi

074 Nolu Genelge (5 Kuruşun Altındaki Küsarat Ödemeleri)

074 Nolu Genelge (5 Kuruşun Altındaki Küsarat Ödemeleri)
İlgili Link
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
İlgi : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 26/08/2011 tarih ve B 21 0 TRK 0 00 00 00/1331 sayılı yazısı.


İlgi yazıda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 19/08/11 tarih 23474 sayılı yazısından bahisle; 5 (Beş) Kuruşun altında kalan alışveriş tutarlarındaki nakit ödemelerde, tüketicilerin aleyhine olacak şekilde, çoğunlukla yukarı doğru yuvarlama yapılmak suretiyle mağdur edildikleri ve çözüm arayışında oldukları belirtilerek, nakden yapılan ödemelerde tüketiciler ile satıcılar arasındaki menfaat dengesinin korunması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, üye esnaf ve sanatkarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini teminen bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi için tüm üye esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI