Gaziemir Esnaf

10 Mayıs 2011 Salı

Torba Yasası Süre Uzatımı-042 Nolu Genelge 06.05.2011

Torba Yasası Süre Uzatımı-042 Nolu Genelge 06.05.2011
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
İLGİ: TESK in 02/05/2011 tarih ve 2011/41 sayılı genelgesi.

Bilindiği üzere; ilgide kayıtlı genelgemiz ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı Kanunda yer alan kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bir ay uzatıldığı belirtilmişti.

6 Mayıs 2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Tebliğ”de yer alan açıklamalara göre; esnaf ve sanatkârların, üyesi oldukları meslek odalarına olan aidat borçları ile meslek odalarının birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona olan katılma payı borçlarının başvuru ve ödeme süresi 30 Eylül 2011 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Esnaf Ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI