Gaziemir Esnaf

5 Mayıs 2011 Perşembe

Kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
033 Nolu Genelge 30.03.2011  (Yönetmelik Değişikliği hk.)
KAYNAK

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmelerine Dair Yönetmelik
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Bilindiği üzere; 13/06/2003 tarih 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile, gerçek ve tüzel kişi tacirlere kapıdan satış yapma imkanı verilirken, esnaf ve sanatkarlarımız bu haktan mahrum bırakılmışlardı. Bu düzenleme; Anayasa ile güvence altına alınan kanun önünde eşitlik prensibi ile, çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine aykırılık teşkil ettiğinden Danıştay Onuncu Dairesi’nde Konfederasyonumuzca açılan davalar, lehimize sonuçlanarak, esnaf ve sanatkarlarımızın kapıdan satış yapabilmelerinin önündeki yasal engel kaldırılmıştı.Danıştay Onuncu Dairesi’nin söz konusu kararlarıyla; paralel olarak söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik 07/03/2011 tarih 27867 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.


Ayrıca;söz konusu yönetmelik hükümleri gereğince satıcı ve sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne başvurarak kapıdan satış yetki belgesi alacaklardır. Müdürlük, satıcı veya sağlayıcıların yetki belgesi almak için ibraz ettikleri bilgi ve belgeleri değerlendirirken tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla gerekli incelemeleri yapabilecek, daha önce yapılan denetimlerin raporları ve tüketici şikayetlerini de dikkate alabilecektir. Buna göre, yönetmeliğe aykırı uygulamaları tespit edilen satıcı veya sağlayıcılar uyarılacak,uyarıya rağmen söz konusu aykırılıkların en geç 30 gün içinde düzeltilmemesi halinde ilgili satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış yetki belgesi iptal edilecektir.Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek ve bu firmalara 1 yıl süreyle kapıdan satış yetki belgesi verilmeyecektir. Taksitle yapılan kapıdan satışlara ilişkin sözleşmelerde ''faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı'' mutlaka yer alacaktır.Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile ''Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim'' ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlayacaktır.Satıcı veya sağlayıcılar, akdedilen kapıdan satış sözleşmelerini en az 3 yıl süreyle merkezlerinde saklayacaklardır.Satıcı veya sağlayıcıların yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalarda bulunması halinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için 7 günlük süreyle bağlı olmayacaktır.Geçerliliği devam eden Kapıdan Satış Yetki Belgeleri, 1 Ocak 2012 tarihinden önce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenecektir.

Yine,Etiket,Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği ile Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, söz konusu yönetmelikler web sayfamızda yer almaktadır.

Esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI