Gaziemir Esnaf

2 Mart 2011 Çarşamba

TAPDK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE :
09,02,2011 tarih ve 27841 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 2011 yılı satış belgesi süre uzatım işlemlerine ilişkin uygulanacak usul ve esaslara dair kararı ile tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin yayımı 07.01.2011 tarihi itibarıyla sürdürülmekte olan işlemlerde herhangi bir aksamaya ya da karışıklığa mahal verilmemesi amacıyla 2011 yılı satış belgesi süre uzatım işlemlerinin usul ve esasları aynı yönetmeliğin ge.ici 2. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1. Süre uzatım işlemi bedellerinin Ziraat bankası subelerinde kullanıma açılmış bulunan TAPDK kurumsal tahsilat ekranı vasıtasıyla tahsili uygulaması sürdürülecektir.
2. İşyeri adreslerine gönderilen ve bir örneği kurumun internet sitesinde de yayımlanan süre uzatım işlemi başvuru formunun satıcılarca doldurularak imzalanması ve bu formun bağlı bulunan meslek odasından alınacak üyelik yazısıyla beraber kurum ile Konfederasyonumuz aarsında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş odalara birliklere teslim edilmesi uygulamasına devam edilecektir.
3. Kurum tarafından önceki yıllarda düzenlenmiş bulunan ve halen geçerliliğini koruyan satış belgelerinin geçerlilik süresi 2011 yılı Nisan ayının son iş günü olup bu süre zarfında satıcılar 2011 yılı satış belgesi süre uzatım işlemini 29.04.2011 Cuma günü akşamı mesai saati sonuna kadar gerçekleştirebileceklerdir.
4. 29,04,2011 Cuma günü akşamı mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda yeniden satış belgesi almaları gerekmektedir.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR...
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI -02.03.2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI