Gaziemir Esnaf

23 Mart 2011 Çarşamba

Esnaf ve Sanatkarın Kooperatiflere Olan Kredi Borçları İçin Yeniden Yapılandırma

60 bin esnafın 215 milyon lira kooperatif cezası silinecek, 120 bin kefil rahatlayacak

KAYNAK
Sanayi Bakanı Nihat Ergün, 60 bin esnaf ile bunların 120 bin kefilinin, kredi kefalet kooperatiflerine 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Esnaf ve sanatkarların 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanırken, esnafa 3 seçenek sunulacak.


TÜRKİYE’deki 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin, kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan anapara borçları yeniden yapılandırılacak. Esnaf ve sanatkarların 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacak. Sanayi Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “Esnafın kamuya olan borçları yapılandırılıyor, kooperatiflere olan borçlar da yapılansın, yeni bir temiz sayfa açılsın, esnafımız 2011 yılına, yeni bir moral ve enerjiyle devam etsin istedik” dedi.
15 Nisan’a kadar başvuru
Nihat Ergün’ün verdiği bilgilere göre, kredi borcu 2011 yılından önce kooperatif takibine intikal edenler, 15 Nisan’a kadar başvurmaları halinde bu yeniden yapılandırmadan faydalanacak. Bu çerçevede kredi borcu ana para tutarının 3’te birini peşin, kalanını ise peşin ödemeden sonraki 2 ay içinde 2 taksit halinde ödeyecek ortaklardan gecikme faizi alınmayacak. Borcun yıl sonuna kadar taksitlendirilmesi talep edilirse, borcun takibe alındığı tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yılık yüzde 5 gecikme faizi uygulanacak ve tespit edilen toplam borç yıl sonuna kadar faizsiz olarak taksitlendirilecek.
24 ay taksit imkanı da var
Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde ise borcun takibe alındığı tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık yüzde 12 gecikme faizi uygulanacak ve tespit edilen toplam borç 24 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirilecek. Böylece 60 bin esnaf ve sanatkar ile bunların 120 bin kefillerinin kredi kefalet kooperatiflerine olan 490 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacak. 215 milyon lira gecikme cezası borcunun da silinmesine imkan sağlanacak.
Yeniden yapılandırma hangi yöntemle işleyecek
Esnaf ve sanatkar, takip tarihi 01.01.2006 olan 10 bin liralık borcunu, üçte bir peşin kalanını 2 ay 2 taksitte öderse, gecikme faizi uygulanmayacak sadece anapara tahsil edilecek. Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar toplam 30 bin 800 TL olacaktı. Bu durumda Esnaf ve sanatkar 20 bin 800 TL borçtan kurtulmuş oluyor.
Esnaf ve sanatkar, takip tarihi 01.01.2006 olan 10 bin liralık borcunu, 2011 yılı sonuna kadar taksitlendirirse (dün başvurduğu dikkate alınarak) gecikme faiz oranı yüzde 5’ten hesaplanacak. Böylece toplam borç tutarı 12 bin 620 TL ve taksit sayısı da 9 olacak.Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar, toplam 30 bin 800 TL olacaktı. Bu duruma Esnaf ve sanatkar gecikme faizinin 18 bin 180 TL’sinden kurtulmuş olacak.
Esnaf ve sanatkar, takip tarihi 01.01.2006 olan 10 bin liralık borcunu 24 ay taksitlendirirse, (dün başvurduğu dikkate alınarak) gecikme faiz oranı yüzde 12’den hesaplanacak. Böylece toplam borç tutarı 16 bin 240 lira ve taksit sayısı 24 olacak. Borç yapılandırılmamış olsaydı ödenmesi gereken tutar, toplam 30 bin 800 TL olacaktı. Bu durumda esnaf ve sanatkar gecikme faizinin 14 bin 560 TL’sinden kurtulacak.
Talep TESKOMB’dan
BORÇLARA yeniden yapılandırma getiren Torba Kanun düzenlemesinin ardından, kredi ve kefalet kooperatifleri ortaklarında da, kooperatif takibindeki borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yoğun bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Nihat Ergün, “Bu durum karşısında TESKOMB, kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma yaparak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından görüş istedi. Biz de birliğin bu talebini olumlu değerlendirdik, TESKOMB’a esnaf ve sanatkarlar için önemli bir rahatlama sağlayacak bu düzenlemenin bir an önce yapılmasını önerdik” diye konuştu.
Potansiyel kredi hacmi 6.5 milyar lira olacak
KREDİ kullandırabilen kooperatif sayısının 2002 sonunda 402 olduğunu, bugün bu sayının 757’ye ulaştığını kaydeden Nihat Ergün, şöyle konuştu: “2002 yılı sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkarın kullandığı kredi tutarı 154 milyon lira iken, bugün itibariyle 234 bin 680 esnaf ve sanatkar, yaklaşık 4 milyar lira kredi kullandı. Bir başka ifadeyle, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 4 katına, kredi miktarı ise 26 katına çıktı. Her yıl, bütçeye esnaf kredilerinin faiz maliyetleri için ödenek ayırıyoruz. 2011 bütçesi için 327 milyon lira ödenek ayırdığımız düşünürsek, bu yıl Halk Bankası’nın oluşturacağı potansiyel kredi hacmi, 6.5 milyar lira gibi çok ciddi bir rakama ulaşabilecektir.”
Kredi üst limitleri 100 bin lira oldu
TÜRKİ-YE’nin her tarafında kurulan 931 kredi ve kefalet koope-ratifinin, yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkara hizmet sunduğunu, bu kooperatiflerin, çalışmalarını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB) çatısı altında sürdürdüklerini kaydeden Nihat Ergün, TESKOMB’ün kefaletiyle, esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası kaynaklarından düşük faizli kredi kullana-bildiklerini hatırlattı. Ergün, şunları söyledi: “Bu dönemde hazine, faiz oranlarının yüzde 50’sini karşılamaya başlamış, faiz oranlarının da indirilmesiyle birlikte, kredi şartlarında muazzam bir iyileşme yaşanmıştır. 2002 yılında fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanan esnaf ve sanatkarlarımız, bugün bir yıldan kısa kredilerde sadece yüzde 5, bir yıldan uzun kredilerde ise sadece yüzde 6 faizle kredi kullanabiliyor. Sadece faiz oranlarını düşürmekle kalmadık, kredi üst limitlerini de 5 bin liradan 100 bin liraya çıkardık. Kredilerden kesinti yüzde 3.5 düzeyine indi.”

Esnaf ve Sanatkarın Kooperatiflere Olan Kredi Borçları İçin Yeniden Yapılandırma
KAYNAK
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Bilindiği üzere, TESK'in büyük çabaları sonucunda, 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkarın kamuya olan kesinleşmiş borçlarının tamamı yeniden yapılandırılmış ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirilmiştir.


Ayrıca, TESK ile Varlık Yönetim Şirketleri arasında 14/03/2011 tarihinde imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarların kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanmıştır.

Bu gelişmeler, esnaf ve sanatkarlarımızca büyük bir ilgiyle karşılanmış ancak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan T.Halk Bankası Esnaf Kredileri borçlarının da yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesi yönündeki talepler Konfederasyonumuza iletilmiştir.

Söz konusu talepler ilgili makamlara yazılı ve sözlü olarak her platformda iletilmiş, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçların da yeniden yapılandırılması yönünde yoğun çaba sarf edilmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin bağlı olduğu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği bu talepleri değerlendirmiş ve esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan borçlarının yeniden yapılandırılması kararı almıştır. TESKOMB tarafından yapılan açıklamada; kredi borcu 31/12/2010 (bu tarih dahil) tarihinden önce kooperatif takibine intikal eden ortakların 15 Nisan 2011 tarihine kadar kooperatife başvurmaları kaydıyla;

1- Takibe intikal eden kredi borcu anapara tutarının 1/3 ünü (üçte bir) peşin, kalanını iki taksitte ödeyecek (peşin ödemeden sonraki iki ay içerisinde) ortaklardan gecikme faizi tahsil edilmeyeceği,
2- Kredi borcunun yıl sonuna kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık %5 gecikme faizi uygulanacağı ve bu şekilde tespit edilen toplam borç yıl sonuna kadar faizsiz olarak taksitlendirileceği,
3- Kredi borcunun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten başvurunun yapıldığı tarihe kadar yıllık %12 gecikme faizi uygulanacağı ve bu şekilde tespit edilen toplam borcun 24 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirileceği
bildirilmiştir.
Esnaf ve sanatkarlara önemle duyurulur...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI