Gaziemir Esnaf

18 Mart 2011 Cuma

022 Nolu Genelge 10.03.2011 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri)

022 Nolu Genelge 10.03.2011 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine göre ekmek üretiminin 300gr’dan başlamak sureti ile yapılmasına izin verildiği halde, bazı ekmek üreticilerinin Tarım İl Müdürlüklerinden gerekli izinleri alarak, ekmek çeşidi adı altında 150, 200, 250 gr ekmek üretimi yaptıklarının bildirildiği ifade edilmiştir.


Bu çerçevede, gerek tüketicinin yanıltılmaması, gerekse haksız rekabetin önlenmesi açısından yaygın olarak tüketimi yapılan ekmek ve ekmek çeşitlerinin uygun şartlarda ve mevzuata uygun olarak üretilmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda teşkilatımızın bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 27 Haziran 2008 tarihli ve 26919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile; 15/2/2002 tarihli ve 24672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin, “Ürün Özellikleri” başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü bendinin ( b) alt bendinin;

“b) Ekmek, en az 300 gram ağırlıktan başlayarak 50’şer gram arttırılmak suretiyle piyasaya sunulur. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye sunulmayan ekmekler muhtelif ağırlıklarda üretilebilir. Ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir."

şeklinde değiştirildiği, 27 Haziran 2008 tarihli ve 65 sayılı genelgemiz ile daha önce teşkilatımıza duyurulmuştu.

Ekmek üretimi konusunda uyulması gereken mevzuat hükümleri odamıza bağlı ilgili esnaf ve sanatkarlara önemle duyurulur...
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI