Gaziemir Esnaf

19 Ekim 2010 Salı

KOSGEB Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olunur ?

KOSGEB İŞLEMLERİ

KOSGEB İŞLEMLERİ

KOSGEB Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olunur!
KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT VE KOBİ BİLGİ DOKÜMANI – KOBİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI
KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.
(kayıt adımlarını zaman aşımı olmaması için maksimum 15 dk içinde tamamlamanız gerekmektedir) 
I –KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT
 1. 1.       www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ bölümündeki “KOSGEB’e ilk kayıt bölümünü” tıklayınız.
 2. 2.       İşletme adını tam olarak büyük harflerle yazınız ve işletme statünüzü seçiniz
 3. 3.       Vergi numarası girişi için; öncelikle il seçimi yaparak gelen listeden bağlı olduğunuz vergi dairesini seçiniz ve vergi numaranızı eğer şahıs işletmesi ise TC kimlik numaranızı yazınız. (vergi numaranız 11 haneden fazla olamaz)
 4. 4.       Yetkili kişi adı soyadı bölümüne Ad ve Soyadınızı yazınız. Yetkili kişinin işletmeniz adına imza atmaya yetkili kişi olmasına dikkat ediniz.
 5. 5.       SSK işyeri no veya yoksa BAĞKUR numaranızı giriniz. SSK işyeri numaranızı 21 hane olarak giriniz, 23 hane ise son 2 haneyi girmeyiniz.
 6. 6.       İşletmenizin kuruluş yılını 4 haneli olacak şekilde giriniz ve işletmenizin bulunduğu yeri seçiniz.
 7. 7.       İşletmenizin ticaret/esnaf sicil numarasını giriniz ve bağlı bulunduğunuz meslek kuruluşunu seçiniz.
 8. 8.       “Faaliyet kodunuzu seçmek için tıklayın” butonuna basarak işletmenize uygun NACE kodunuzu seçiniz ve “kaydet” butonuna basınız.
 9. 9.       İşletmenizin iletişim bilgilerini giriniz ve “İşletme hakkında yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim  i seçiniz. Bilgilerinizin doğrularını kontrol ettikten sonra “kaydet” butonuna basınız.
 10. 10.   İrtibat kuracağınız ve işlemlerinizi yürütecek ilgili birimi seçtikten sonra “kaydet” butonuna basarak ekrana gelenKullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinizi kaydediniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz mail adresinize de gönderilecektir.
II – KOBİ BİLGİ DOKÜMANI VE KOBİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI
 1. 1.       www.kosgeb.gov.tr adresinden E-KOBİ bölümündeki “kayıtlı üye girişi bölümünü” tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda kullanıcı adı ve şifrenizi girerek “giriş” butonuna basınız.
 2. 2.       Girişi yapmak istediğiniz KOBİ beyannamesinin yılını seçerek “ileri” butonuna basınız.
 3. 3.       Karşınıza gelen ekrandan işletmeniz için uygun durumları seçiniz ve “ileri” butonuna basınız. Bu kısımdaki açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz. Eğer işletmeniz bağımsız işletme ise seçeneğin altında yer alan 7 kutucukta işaretli gelir. Eğer işletmeniz bağlı/ortak tanımına uyuyor ise gelen ekranda istenen bilgiler bağlı/ortak işletmenin bilgileri esas alınarak eksiksiz doldurulur.
 4. 4.       Karşınıza gelen ekranda işletme bilgileri doldurulur. İşletmenize ait KOBİ beyannamesini doldurduğunuz yıla ait mali ve SGK bilgilerinin doğru olması gerekmektedir. Yeni kurulmuş işletmelerde sadece toplam çalışan gün sayısı bölümü doldurulur.
 5. 5.       Toplam çalışan gün sayısı;  KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait SGK tahakkuk fişlerinde yer alan gün sayıları+ BAĞKUR prim gün sayısını ifade eder.  Yeni kurulan işletmelerde kurulduğu yıl esas alınarak bu rakamlar doldurulacaktır. Bu bilgi girildikten sonra YİB sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
Net Satış Hasılatı veya Mali Bilanço Toplamı bölümlerini kuruş kısmını yazmadan, nokta veya virgül kullanmaksızın doldurmalısınız.
 1. 6.       Net Satıs Hasılatı; KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait gelir-gider tablosundaki Net Satışları ifade eder. Gelir vergisi beyannamesin de ise Dönem içinde elde edilen hasılat + diğer gelirleri ifade eder.
 2. 7.       Mali Bilanço Toplamı; KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan Aktif ya da Pasif toplamı ifade eder. Gelir vergisi beyannamesin de ise gider bölümü + kar/-zararı ifade eder.
 3. 8.       Yetkili personel eklemek için “yetkili ekle “ ye basınız, işletmeyi temsile ve imzaya yetkili (imza sirkülerinde yer alan) kişilerin bilgilerini giriniz. Birden fazla kişi girilebilir ve TC kimlik numarası ile cep telefonu bilgilerinin girilmesi zorunludur.
 4. 9.       Faaliyet konusu üye olurken girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir, farklı olduğunu düşünüyorsanız “faaliyet konunuzu seçmek için tıklayın” butonuna basarak seçiminizi yapınız ve “kaydet” butonuna basınız.
 5. 10.   Adres bilgileri üye olurken girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Adres bilgilerinizde değişiklik yapmak, silmek veya yeni adres eklemek istiyorsanız ilgili butona basarak karşınıza gelen ekrandan işleminizi yapınız.
 6. 11.   Tüm işlemleriniz bittiğinde; kontrol edip doğruluğuna emin olduktan, sonra sağ alt bölümdeki “kaydet” butonuna basınız. “İleri”  butonuna basarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
 7. 12.   Karşınıza rapor çıktıları ekranı gelecektir; KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi kısımlarından “indir”  butonuna basarak çıktı alınız. Bu belgeler kaşeli/imzalı olarak aşağıda istenen belgelerle beraber bağlı olduğunuz KOSGEB birimine teslim ediniz.  
III –MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLETİLMESİ GEREKEN BELGELER
 1. 1.       KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi (aslı)
 2. 2.       Ortaklık yapısını ve son adresi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi (aslı ve fotokopisi)
 3. 3.       İşletme yetkilisi/yetkililerinin İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi (aslı ve fotokopisi)
 4. 4.       Son 6 ay içerisinde alınmış Oda Faaliyet Belgesi (aslı ve fotokopisi)
 5. 5.       KOBİ beyannamenizi doldurduğunuz yıla ait Kurumlar vergisi/Gelir vergisi beyannamesi ve SGK tahakkuk fişleri. Çalışan yalnızca işletme sahibi ise BAĞKUR’un aktif olduğunu gösterir belge, emekli olması durumunda SGDP kesintisini gösterir belge.
 6. 6.       ADİ ORTAKLIKLAR için: İşletmenin KOSGEB veri tabanındaki isminde “Adi Ortaklık” ifadesinin yer alması, sisteme adi ortaklık vergi no ile giriş yapılması ve işletme statüsünün adi ortaklık olarak belirtilmesi gerekmektedir. KOBİ Bilgi dokümanı ve KOBİ Beyannamesi (aslı) ile beraber, adi şirket ortakları tarafından yazılı olarak hazırlanıp, imzalanmış ve noter tarafından onaylanmış adi ortaklık sözleşmesi, ortaklığa ve her bir ortağa ait vergi levhası, her bir ortağa ait ticaret/esnaf sicil gazetesi, her bir ortağa ait oda faaliyet belgesi, İşletme yetkilisinin imza sirküleri/beyannamesi asılları ve fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir. Adi ortaklık sözleşmesinde, ortaklığı ve ortakları temsile yetkili olan kişiler ile bunlara adi ortaklık adına, KOSGEB desteklerine başvurma ve KOSGEB ile destek sözleşmesi imzalama, taahhütname verme vb konularında açıkça yetki verilmemiş olması halinde; temsilciye bütün ortakların oybirliği ile verilmiş noter onaylı yetki belgesi ya da destek başvurusunda ve devam sürecinde bütün adi şirket ortaklarının katılım sağlanması gerekmektedir.
 7. 7.       BAĞLI/ORTAK İŞLETMELER için: ortak ya da bağlı oldukları işletmelerin; ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, oda faaliyet belgesi (aslı ve fotokopisi) ve bu işletmelere ait SGK tahakkuk fişleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi getirilmelidir.
(KOBİ Beyannamesi ve ekleri her yıl bir önceki yılın mali verilerini içerecek şekilde yeniden güncellenerek getirilmesi zorunludur)
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı -  KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Atatürk OSB 10013 Sokak Çiğli – İZMİR   Tel/Faks : 376 73 27-28-29  / 376 73 28
KOSGEB Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Sinerji Odağı - Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza Çankaya-KONAK-İZMİR   Tel: 482 02 62 (322)
 KOSGEB Ege Bölgesi Sanayi Odası Sinerji Odağı- Cumhuriyet Bulvarı No: 63 Çankaya- KONAK- İZMİR Tel: 455 29 79
not:bilgilendirme beyanı birim olarak KOSGEB Güney Hizmet merkezi müdürlüğü seçilmiş olan işletmeler için ayrıca istenmekte
BİLGİLENDİRME BEYANI

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri VeSınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesinde Bu yönetmelik ekinde yer alan formlar ilgili işletme tarafından beyan esasına göre doldurulur. Bu yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde esas alınan belge ve formların içerdiği her türlü bilgiden başvuran işletme sorumludur. Yanlış ve yanıltıcı bilgilere ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerle elde edilen menfaatler kazanılmış hak sayılmaz.” denmektedir.

Ayrıca,  31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in  8. Maddesinin a) Bendinde “Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır” ve  9. Maddesinde İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.”
denmektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen hususlarla ilgili Şahsıma/İşletmeme yönelik gerekli bilgilendirme yapıldığını beyan ve taahhüt ederim.…../… /2011                                                                                                                           İmza
                                                                                                           Firma Yetkilisi Adı Soyadı

Kosgeb destek / kredilerinden  faydalanamayacak meslek dalları, Esnaf Online sistemindeki meslekler dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir:
Ambulans Hizmetleri
Arıcılık
Balık Çiftliği İşletmeciliği
Besicilik
Bilardo-Bowling-Atari ve PlayStation Salonu İşletmeciliği
Disko-Taverna-Gazino-Gece Klübü-Pavyon-Birahane ve Bar İşletmeciliği
Eğitime Muhtaç çocukların rehabilitasyon Merkezi İşletmeciliği
Emanetçilik
Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
Hamam-Sıhhi Banyo-Kaplıca -Sauna-Solaryum İşletmeciliği
Kahvecilik-Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği
Piknik ve dinlenme yeri işletmeciliği
Kreş ve Gündüz Bakımevi işletmeciliği
Lokal işletmeciliği
Mantar üretimi
Masaj Salonu işletmeciliği
Panayır Sirk ve Lunapark işletmeciliği
Plaj işletmeciliği
Seracılık (sera ürünleri yetiştiriciliği)
Ses ve sahne sanatçılığı
Sigorta acenteliğ
Sinema tiyatro ve gösteri merkezi işletmeciliğ
Spor salonu- halı saha ve vücut geliştirme aerobik salonu vb. 
su ürünleri avcılığı
Şans oyunları (milli piyango,loto,toto,ganyan bayii vb.)
Toplantı düğün ve kokteyl vb salon işletmeciliği
Yaşlı bakım ve huzur evi işletmeciliği vb. 

18 Ekim 2010 Pazartesi

CHP Gaziemir İlçe Başkanlığından, Ahilik Haftası’nda Esnaf Odasına Ziyaret...

CHP Gaziemir İlçe Başkanlığından, Ahilik Haftası’nda Esnaf Odasına Ziyaret...

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Demirsoy, Ahilik Haftası’nda esnaf birliklerini unutmadı.
16 Ekim 2010 Cumartesi

İZMİR - Gaziemir Vergi Dairesi’ne kayıtlı 18 bin esnaftan 12 bininin icralık olduğunu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 1600 üyesinden 1000’inin aidatlarını bile ödeyemediğini dile getiren Başkan Demirsoy, “CHP’nin iktidarında esnafımızın yüze gülecek” dedi.
Demirsoy: AKP yüzünden Ahilik de bitiyor

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Yüksel Demirsoy, Ahilik Haftası nedeniyle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN'i ziyaret etti. Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman BEYEN’in “Bu anlamlı haftada bizi sadece Cumhuriyet Halk Partisi hatırladı” diyerek teşekkür ettiği Demirsoy, “AKP Hükümeti 8 yıldır esnafı unuttu. Ahilik nasihatinde ‘Harama bakma, haram yeme, haram içme’ der. Bunlar tersini yaptı. O nasihatte ‘Yalan söyleme’ der. Hükümet tersini yaptı. Ancak sandık günü geldiğinde esnafımızın gereğini yapacak” diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından konuşan Demirsoy, Gaziemir Vergi Dairesi’ne kayıtlı 18 bin esnaftan 12 bininin icralık olduğunu, Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı 1600 esnaftan 1000’inin aidatlarını bile ödeyemediklerini dile getirdi. Demirsoy, şöyle devam etti: “Esnafımız çok zor durumda. Siftah yapmadan kepenk indiren, evine bir ekmek götüremeyen var. CHP iktidarında esnafımızın yüzü gülecek. Onları düştükleri bu zor durumdan Cumhuriyet Halk Partisi kurtaracak.”

Yeşil Ev Projesi

Yeşil Ev Projesi

 "Yeşil Ev" projesi kapsamında yapılacak olan  prefabrik ev ihalesi 03.09.2010 tarihinde saat 14.00'de yapılmıştır.  Aşkar Sac Metal Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti.  ihaleyi kazanmıştır.
Projeye katılacak okullar için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı hazırlanmış bir googledocument spreadsheet anketi için TIKLAYIN

İZMİR LOKANTACILAR VE GAZİNOCULAR ODASI'NDAN

İZMİR LOKANTACILAR VE GAZİNOCULAR ODASI'NDAN
İZMİR LOKANTACILAR VE GAZİNOCULAR ODASI ile İl mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 3308 sayılı kanun kapsamında bulunmayan deniz ürünleri pişiriciliği, et ve et ürünleri pişiriciliği, çorbacılık vb. meslek dallarında İZMİR LOKANTACILAR VE GAZİNOCULAR ODASI'nca eğitim ve kalfalık ustalık sınavları yapılmaktadır..

Konu ile ilgili tüm üyelerimize ve yanlarında çalışanlarına duyurulur...

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/10/20101002.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/10/20101002.htm

 Kanun/Karar NoKonusuTarihSayı
 Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik02.10.201027717
2 Ekim 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27717
YÖNETMELİK
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet verecek servislerin belirlenmesi, bu servislerin denetlenmesi, onaylanması ve serviste görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesinde esas alınacak usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlükte olan ilgili mevzuata uygun olarak imal edilmiş ve karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan analog, elektronik ve dijital takograf cihazlarıyla ilgili gerçek veya tüzel kişilere ait servislerin Bakanlık tarafından onaylanması ve bu servislerde görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
             a) Analog takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan ve verileri kağıt sayfa üzerine mekanik veya elektromekanik olarak kaydeden, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek I’ ine uygun takograf cihazını,  
             b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
             c) Dijital takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan ve verileri dijital ortamda kaydeden, sürücü kartı, şirket kartı, servis kartı ve denetim kartı ile uyumlu çalışan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek IB’ sine uygun olan takograf cihazını,
             ç) Elektronik takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, analog veya dijital takografcihazı ile aynı özellikleri haiz olmayıp, araç sürücü ve sürüşe ait bilgileri elektronik ortamda kaydederek yazılı çıktı verebilen, sürücü belgesine entegre edilmiş “chip” ile uyumlu çalışan, yazıcı, gösterge ve tuş takımı donanımına sahip, yürürlükte olan ilgili mevzuatına uygun olarak Bakanlıktan belge alınmış cihazı,
             d) Faal hale getirme: Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirmesini,
             e) Kalibrasyon: Takograf cihazının montajı veya tamiri veya yeniden ayarlanması sonrası, hafızasına kaydedilmiş olan araç, cihaz ve servis bilgilerinin, servis hizmeti verilen takograf cihazı imalatçısı tarafından serviste kullanılmak üzere önerilen veya temin edilen test cihazı ya da donanım vasıtası ile ilgili teknik düzenlemesine uygun çalışıp çalışmadığının güncellenmesi veya doğrulanmasını,
             f) Montaj Etiketi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, araç sürücü kabini içerisine ve kolayca görünebilecek bir yere servis tarafından iliştirilecek olan; Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi ile aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram ve imalatçı firma işaretleriyle donatılmış, takograf cihazı imalatçısı tarafından servislere verilecek etiketi,  
             g) Servis: Takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak bu işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel ile birlikte belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri,
             ğ) Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip olan yüksekokulların veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, makine,mekatronik, otomotiv konularında mühendislik bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun idareciyi,
             h) Takograf cihazı: Karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmek üzere tasarlanan ve aracın hızı vekatedilen mesafe gibi bilgileri otomatik veya yarı otomatik olarak cihaza, sürücülerin sürüş ve dinlenme süreleri  gibibilgileri ise sürücü kartı veya sürücü belgesine kaydederek istenildiğinde kaydedilen tüm bu bilgileri gösteren veya çıktı olarak veren kayıt cihazını,
             ı) Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, servislerce düzenlenecek olan; montaj etiketiyle aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram ve imalatçı firma işaretleriyle donatılmış, takograf cihazı imalatçısı tarafından servislere verilecek belgeyi,
             i) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi: Takograf cihazlarının servis hizmetlerini vermek üzere Bakanlık tarafından onaylanan servisler için düzenlenen belgeyi,
             j) Tamir: Bir hareket sensörünün veya takograf cihazının güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya takografcihazının araca montajında kullanılmış aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek herhangi bir işlemi,
             k) Teknik personel: Serviste takograf cihazının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması faaliyetlerini yürütmek üzere servis tarafından görevlendirilen ve damgalama ile veri indirme faaliyetlerini gerçekleştiren, servis kartı ve PIN kodlarını kullanma yetkisine sahip; teknik lise, endüstri meslek lisesi veya dengi meslek liselerin, yüksekokul veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, makine,mekatronik, otomotiv, motorla ilgili eğitim veren bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun olan personeli,
             l) Veri İndirilememe Belgesi: Dijital takograf cihazının araç ünitesinden sürücüye ait verinin alınamaması durumunda dijital takograf cihazının tamiri veya değişiminde verilen belgeyi,
             m) Yetki Belgesi: Teknik personele, servislerin onaylanması ve belgelendirilmesi aşamasında Bakanlık tarafından verilen belgeyi,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Başvurunun Değerlendirilmesi, Onaylama ve Belgelendirme,
Belgelerin Geçerlilik Süresi ve Vizesi, Belgelerin Askıya Alınması,
Belgenin İptal Edilmesi ve Servislerle İlgili Kurallar
             Başvuru
             MADDE 5 – (1) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi için aşağıda belirtilen belge ve bilgileri içeren bir dosya ile Bakanlığa başvurulur;
             a) Servis sahibi veya sahiplerinin adı veya unvanı, imza sirkülerinin noterden tasdikli sureti ve adli sicilin temiz olduğuna dair yazılı beyanı,
             b) Servise ait vergi numarası,
             c) Servisin yazılı ve kroki olarak adresi ve iletişim bilgileri,
             ç) Servise ilişkin; idari bina, servis alanı, muayene kanalı, park alanı gibi servis hizmeti verilen alanların tüm bölümlerinin gösterildiği ölçülendirilmiş detaylı vaziyet planı,
             d) Servise ait organizasyon şeması,
             e) Analog, elektronik ve dijital takograf cihazları türlerinden hangilerine servis hizmeti verileceğine dair beyan,
             f) Servis hizmeti verilecek takograf cihazının test ve kalibrasyonu için kullanılacak cihazların listesi, takografcihazı imalatçısının bu cihazları onayladığı veya tavsiye ettiğini gösterir yazılı doküman ile akredite laboratuvardanalınan kalibrasyon belgelerinin veya Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarının birinden alınmış servis hizmeti verilecek takograf cihazının kalibrasyon ve test işlemleri için kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgelerinin birer sureti,
             g) Servis tarafından kullanılacak damgaya ait kurşun mühür, çakma mühür, plastik mühür, hologram etiket gibi malzeme bilgisi ile damga üzerinde olması gereken ve servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret veya logoyugösteren damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim,
             ğ) Servis sorumlusuna ait öğrenim belgesi ve servis hizmeti verilecek takograf cihazı için takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim belgesinin sureti,
             h) Yetki belgesi alacak kişiye ait;
             1) Servis hizmeti verilecek takograf cihazı için takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim belgesi sureti,
             2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
             3) Öğrenim belgesi sureti,
             4) T.C. kimlik numarası.
             (2) Birinci fıkrada istenilen belgelerin ve yazılı dokümanların ilgili firma kaşesi ve yetkili imzayı havi olması esastır.   
             (3) Belgelerin ve yazılı dokümanların yabancı dilde olması halinde yeminli tercüme bürosundan Türkçe tercümesi de başvuru dosyasına eklenir.
             Başvurunun değerlendirilmesi, onaylama ve belgelendirme
             MADDE 6 – (1) Bakanlığa yapılan başvurular, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenilen bilgi ve belgelerin tamam olması halinde, Bakanlıkça yerinde yapılacak inceleme ile değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunun tespiti halinde, Bakanlık ikişer adet Yetki Belgesi ve Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi düzenler, düzenlenen belgelerden bir adedini ilgililere verir, diğerini de Bakanlıkta açılan dosyada muhafaza eder. Düzenlenen bu belgeler üzerinde;
             a) Belge adı,
             b) Belge onay numarası,
             c) Belgenin düzenlenmiş olduğu isim, unvan ve adres,
             ç) Takograf cihazı türü ve markası,
             d) Belgenin düzenlenme tarihi, vize tarihi,
             bilgilerini içeren bölümler yer alır.
             (2) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde Bakanlık, başvuru dosyasını gerekçeleri ile birlikte bir yazı ekinde başvuru sahibine iade eder.
             Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin geçerlilik süresi, vizesi, belgelerin iptali
             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Yetki Belgesi ve Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesinin geçerlilik süresi, belgelerin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıldır. Belgelerin geçerlilik süresi, ilgililerin başvurusu ve Bakanlıkça yerinde yapılacak incelemede, yürürlükteki mevzuata uygunluğun devam ettiğinin tespiti halinde vizesi yapılmak sureti ile 2 yıl uzar.
             (2) Üzerinde belirtilen süre sonunda vizesi yapılmamış olan belgelerin geçerliliği sona erer. İlgilinin talebi ve Bakanlıkça yapılacak işlem sonucunda, vize yapılması sağlanana kadar bu servisler onaylanmış servis olarak hizmet vermez, teknik personel Yetki Belgesine konu görev yapmaz.
             (3) Belgelerin vizesi için Bakanlığa başvuru yapılan tarihi takip eden otuz gün içinde Bakanlık, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak neticeden ilgiliye yazılı olarak bilgi verir.
             (4) Bakanlığa vize başvurusu yapılan tarih ve Bakanlıkça yapılan işlemin neticelenmesi süresinde belgeler üzerindeki geçerlilik süresinin dolması halinde, işlem sonuçlanıp belgelerin vizesinin yapılması sağlanana kadar bu servisler onaylanmış servis olarak hizmet vermez, teknik personel Yetki Belgesine konu görev yapmaz.
             (5) Belgelerin vizesi için Bakanlığa yapılacak başvurularda belge aslı ve bir sureti başvuru dilekçesi ekinde yer alır.
             (6) Belgelerin vizesi için; geçerlilik tarihinin dolmasını takip eden tarihten itibaren, ilgililerce, altı ay içinde müracaat edilmemesi halinde belge ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal olur.
             (7) Belgesi iptal edilenler, tekrar belge almak istemeleri durumunda ilk başvuru esaslarına tabidir.
             Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin askıya alınması, belgenin iptali
             MADDE 8 – (1) Bakanlık, servis hizmetlerinin verilmesinde bu Yönetmeliğe aykırı bir durum tespit ederse ilgililere aykırılığın giderilmesi için yazılı olarak otuz gün süre verir, belge veya belgeleri askıya alır. Bu durumda servis, onaylanmış servis faaliyetlerinde bulunmaz, teknik personel Yetki Belgesine konu görev yapmaz. Bu süre içerisinde aykırılığın giderildiği talebiyle ilgililerce Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıkça yapılan kontrolde aykırılığın giderilmiş olduğunun tespiti halinde, askıya alma işlemi sonlanır. Aksi durumda Bakanlık belge veya belgeleri iptal eder. Bakanlık yaptığı işlemle ilgili olarak neticeden yazılı olarak bilgi verir.
             (2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde bir değişiklik olması halinde ilgililer bu değişikliği onbeş gün içinde yazılı olarak Bakanlığa bildirir ve değişikliğe konu işlem için gereğini Bakanlıktan talep eder. Bakanlık otuz gün içerisinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapacağı değerlendirme neticesinde;
             a) Değişiklik belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektiriyor ise mevcut belge veya belgeleri iptal eder, yeni belge veya belgeleri düzenler.
             b) Değişiklik bilgi mahiyetinde olup, belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektirmiyor ise bu değişikliğe konu bilgi, beyan veya belgeleri ilgili servisin Bakanlıkta bulunan dosyasında muhafaza eder.
             c) Değişiklik bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil ediyorsa belge veya belgeleri iptal eder.
             ç) Bakanlık, yaptığı işlem neticesini yazılı olarak ilgiliye bildirir.
             (3) Servisin adresinden ayrılması durumunda Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi ve serviste çalışan teknik personel için düzenlenmiş olan Yetki Belgesi ilgililere tebligat yapılmaksızın iptal olur.
             (4) Yetki Belgesi olan teknik personelin servisten ayrılması halinde Yetki Belgesi ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal olur.
             (5) Belgesi iptal edilenler, tekrar belge almak istemeleri durumunda ilk başvuru esaslarına tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Servislerle İlgili Yapısal, İdari ve Teknik Hükümler
             Yapısal, idari ve teknik hükümler     
             MADDE 9 – (1) Servisler TS-12361 standardında belirtilen genel kurallara ilave olarak bu Bölümde yer alan hükümlere uyarlar.
             (2) Servis yapısal olarak aşağıdaki hususlara sahip olmalıdır.
             a) Servise ait bir bina ve araç park alanı.
             b) Araçların, servis hizmeti öncesinde ve sonrasında beklemesi amacıyla, kolay manevra yapabileceği; karayolu harici ve trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmiş, uygun malzeme ile kaplanmış ve 2 aracın rahatlıkla park edebileceği en az  4 m genişliğinde ve en az 20 m uzunluğunda olacak şekilde asgari 150 m2 ölçüsünde park alanı.
             c) Park alanından araçların servise rahatça girebileceği, en az 2.6 m genişlik ve 4.6 m yükseklikte kapı.
             ç) Serviste bir defada en az 1 araç için test ve kalibrasyon hizmetinin verileceği kapalı alan.
             d) Takograf cihazının montajı ve lüzumu halinde incelenebilmesi için aracın altını görmeye olanak tanımak amacıyla bir muayene çukuru veya platform kaldırıcı.
             1) Muayene çukuru: İniş merdivenleri test tamburuyla aynı tarafta olan, iç duvarları uygun malzeme ile kaplanmış, drenajı sağlanmış ve aydınlatılabilir şekilde, en az 0,75 m genişliğinde 5 m uzunluğunda, 1,5 m derinliğinde.
             2) Platform kaldırıcı: En az dört sütunlu, 14.000 kg ağırlık kaldırma kapasiteli,  zemininden en az 1 m’likyüksekliğe kaldırma yapabilen platform kaldırıcı, aks kaldırıcı ya da mobil sütunlu kaldırıcı şeklinde.
             e) Test alanında, sadece servis sorumlusu ve Yetki Belgeli personelin girebildiği ve kullanılmadığı sürede kilitli tutulan, içerisinde kilitli çelik bir dolap ile özel yazılım yüklü olan bilgisayar, server, test ve kalibrasyonda kullanılan kart, cihaz ve ekipmanların muhafaza edildiği bir teknik ofis.
             (3) Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin güncellenmiş olarak yer aldığı ilan panosu servis içerisinde görülebilecek bir yere yerleştirilir.
             a) Yetki Belgesi veya belgeleri.
             b) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi.
             c) Servis hizmetleriyle ilgili olarak, Bakanlık tarafından yapılan yasal düzenlemeler.
             ç) Servis hizmetleri için ücret tarifesi.
             (4) Servislerle ilgili teknik hükümler bu Yönetmelik Ek’inde verilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Servislerin Yükümlülükleri ve Güvenlik Tedbirleri
             Servislerin yükümlülükleri ve güvenlik tedbirleri
             MADDE 10 – (1) Servisler, karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermekle yükümlüdür.
             (2) Servisler, takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, bir asıl bir suret, Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi düzenler. Belge suretini kaşeli ve imzalı olarak kullanıcıya verir, aslını serviste saklar.
             (3) Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi üzerinde, asgari olarak aşağıda yer alan bilgiler servisler tarafından doldurulur.
             a) Düzenleme tarihi,
             b) Araç tescil belgesinde yer alan araç sahibine ait bilgiler:
             1) Şahıs ise, adı soyadı; tüzel kişilik ise, ticari adı,
             2) Araç sahibi şahıs ise, T.C. Kimlik Numarası; tüzel kişilik ise, Vergi Numarası,
             3) Adresi,
             4) Telefon no,
             5) Faks no,
             c) Araç tescil belgesinde yer alan araca ait bilgiler:  
             1) Marka, tip,
             2) Model yılı,
             3) Şasi no “VIN”,
             4) Plaka no,
             5) Lastik ebadı,
             6) Lastik basıncı “PSI”,
             7) Test öncesi araç km’si,
             8) Test sonrası araç km’si,
             ç) Takograf cihazı bilgileri:
             1) Marka,
             2) Model, tip,
             3) Seri numarası,
             4) Üretim yılı,
             d) Takograf cihazı ölçüm değerleri:
             1) Tekerlek etkin çevresi “l”,
             2) Araç sabiti “w”,
             3) Takograf cihazı sabiti “k”,
             4) Yasal hız sınırı,
             5) Sensör tipi, seri no’su,
             e) Servis bilgileri:
             1) Adı,
             2) Adresi,
             3) Telefon no,
             4) Fax no,
             5) İşlemi yapan teknik personel adı soyadı, Yetki Belgesi no’su,
             6) Bakanlıkça verilen Servis Onay Numarası,
             7) Servis sorumlusunun adı, soyadı, imzası ile dijital takograf cihazı servisleri ve servis kartı kullanılan elektronik takograf cihazı servisleri için servis kartı numarasının da yer aldığı servis kaşesi.
             (4) Servisler, kullanacakları; Montaj Etiketi ve Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgelerini seri numarası belirtilerek, iki nüsha düzenlenmiş tutanakla takograf cihazı imalatçısından teslim alır. Bu tutanağın bir suretini, etiket ve belgeleri kullanmaya başlamadan önce, Bakanlıktaki dosyasında muhafaza edilmek üzere Bakanlığa gönderir.
             (5) Servislerin kullanacakları damga üzerinde; Bakanlığa bildirmiş olduğu işaret veya logo’ya ait bilgiler yer alır.
             (6) Servis, hizmet verilen takograf cihazları ile ilgili tüm işlemlerin bilgilerini ve belgelerini en az iki yıl muhafaza eder.
             (7) Servisler; damgaların, servis kartlarının, el veya masa terminallerinin, PIN kodu bilgilerinin, araç bilgilerinin,Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgelerinin, Montaj Etiketlerinin, veri kablolarının, hareket ve hız sensörlerinin, test vekalibrasyon cihazlarının ve bilgilerinin güvenliğini; çalışma sırasında kullanılmadıklarında kilitli çelik bir dolapta, kullanımda ise kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu bilgi, belge, kart veya malzemelerin çalınması, kaybolması veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde,  hemen, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığı yazılı olarak bilgilendirir.
             (8) Servisler; tamir, bakım veya kalibrasyonu yapılan takograf cihazlarının testlerini ilgili mevzuatta öngörülen şekilde yapar ve test sonuçlarını rapor haline getirir.
             (9) Servisler, müşteri bilgilerinin yanı sıra, hizmet verilen takograf cihazlarının türünü, markasını, cihazın elektronik kimlik bilgileri ile seri numarası bilgisini güvenli bir elektronik ortamda muhafaza eder.
             (10) Servisler, bu Yönetmelik ekinde yer alan servislerle ilgili ilave hükümlere uyarlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Bakanlığın sorumluluğu ve yükümlülükleri
             MADDE 11 – (1) Bakanlık onaylayıp belgelendirdiği servisler için sicil kartı tutar, bu sicil kartlarında onaylanmış servisler için düzenlenmiş belgelerlere ait bilgiler, bu belgelerle ilgili yapılan işlemler, servislerin onay numarası ve servislerin kullanacağı damga bilgileri yer alır.
             (2) Bakanlık, analog ve dijital takograf cihazı için, onaylayıp belgelendirdiği servisler ile belgelerini iptal ettiği servislerin listelerini, onay numaralarını ve servis damga bilgilerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekretaryasına iletilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına bildirir. 
             (3) Bakanlık resmi web sayfasında belgelendirdiği servisler ile belgesini iptal ettiği servislerin listesini ve iletişim bilgilerini yayınlar. 
             (4) Bakanlık; servis hizmetlerinin yürütülmesinde bu Yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması için servislerin denetimini yapar.
             Teknik personel istisnası
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2011 tarihine kadar, analog ve elektronik takograf cihazları için, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak belgelendirme işlemlerinde, servis hizmeti verilecek takograf cihazı imalatçısından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce eğitim almış ve bu eğitimini belgelendirmiş olanlar ayrıca bir eğitim diploması aranmadan teknik personel olarak kabul edilir.
             (2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki istisnaya göre Yetki Belgesi alan teknik personelin, çalıştığı servisi değişmesi durumunda, Yetki Belgesinin yenilenmesi talebinde aynı istisna uygulaması devam eder.
             Yürürlük
             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek

SERVİSLERLE İLGİLİ TEKNİK VE İLAVE HÜKÜMLER

             A- TEKNİK HÜKÜMLER

             Serviste asgari olarak aşağıda belirtilen malzemeler, cihazlar ve donanımlar bulunur. Bunlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5 numarada yer alan cihazlarda akredite bir laboratuvardan alınmış kalibrasyon belgesi aranır. 11 inci bendin (a) bendinde belirtilen test tamburu ile (b) bendinde belirtilen cihazlar ve donanım için Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takografotoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belge aranır.
             1) Üzerinde gösterge bulunan, pals simülatörü veya bu yeteneğe de sahip cihaz.
             2) 0-30 V DC ayarlı güç kaynağı.
             3) Multimetre.
             4) Mesafe ölçüm aleti veya şeritmetre.
             5) Lastik basınç ölçüm cihazı.
             6) Lehimleme için araç ve gereç.   
             7) Büyüteçli lamba.
             8) Matkap.
             9) Ağzı açık, yıldız ve alyen anahtar takımı ile pense, yan keski, kargaburnu, tornavida seti, temizleme fırçası ve lokma takımı içeren servis çantası.
             10) Damga için kullanılan pense ve damgalama için gereken parçalar.
             11) Test ve Kalibrasyon için;
             a)  Test tamburu “Rolling Road” veya 20 m’lik test pisti;
             - Test tamburu test çukurunun bittiği noktadan en az 1.5 m sonraya monte edilir.
             - 20 m’lik test pisti düz, terazili ve beton/asfalt gibi bir malzemeyle kaplı olmalıdır. Pistin başlangıç ve bitişi A ve B noktaları şeklinde, 20 m ±10 mm mesafede sabit bir metal çubuk ya da yol yüzeyine sabitlenmiş bir civatayla, üzerinden geçen araca hasar vermeyecek şekilde belirlenmeli, bu mesafe en az 50 mm genişlikte 20 m uzunlukta yol işaret boyası gibi dayanıklı bir malzeme ile çizilerek belirlenmiş olmalıdır. Bu amaçla düzenlenen alanda en az 15 m uzunluk ve 2.6 m genişlikteki bir araç test pistine erişebilmeli ve 4.6 m yükseklikteki aracı test etmek mümkün olmalıdır.
             b) Analog ve dijital takograf cihazları için takograf cihazı imalatçısı tarafından önerilen veya servise temin edilen,  mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı ile takograf cihazındaki verileri okuyabilen yazılımla donatılmış bilgisayar ve sistem;
             - Dijital takograf cihazıyla kullanılan sürücü kartı için okuyucu ve yazılımı.
             Analog takograf cihazıyla kullanılan kayıt sayfası için tarayıcı ve yazılımı.
             c) Elektronik takograf cihazları için takograf cihazı imalatçısı tarafından önerilen veya servise temin edilen, mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı veya takograf cihazı imalatçısı tarafından servise verilen,  korumalı bir işlemciye sahip akıllı kart  smart card” veya “M COS card” ve bu kartlarla uyumlu çalışan el ya da masaüstü terminali ile bunlara ilişkin donanım.
             12) Takograf cihazı ve araç bilgileri, test ve kalibrasyon gibi servis hizmetine konu bilgilerin kayıt altına alındığı, takograf cihazı imalatçısı tarafından onaylanmış veya önerilmiş uygun bir yazılımla donatılmış bilgisayar ve diğer gerekli ofis gereçleri ile bilgisayar yazıcısı.
             B-İLAVE HÜKÜMLER
             1 -  Dijital takograf cihazları servisleri için ilave yükümlülükler ve güvenlik tedbirleri
             1.1 Faaliyetler
             1) Montaj; takograf cihazının montajı, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan TakografCihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek IB, Bölüm 5,  Kısım 5.1’ine uygun yapılır ve servis tarafından doldurulan Montaj Etiketi araç kabini içinde görülebilecek bir yere iliştirilir.
             Takograf cihazının montaj kontrolü yapıldıktan sonra, cihazın yanında araç üzerine veya cihazın üzerine, açıkça görülebilecek şekilde bir montaj etiketi yerleştirilir. Servis tarafından, cihazın yeniden ayarlanması için gerekli olan değişiklikler nedeniyle yapılan her muayeneden sonra, öncekinin yerine yeni bir etiket yerleştirilir.
             Montaj etiketinde en az aşağıdaki bilgiler yer alır:
             - Bakanlıkça verilen servis onay numarası,
             - Servis ve montajcı adı, adresi veya ticari adı,
             - Düzenleme tarihi,
             - Aracın karakteristik katsayısı, “w = ... darbe/km” biçiminde,
             Takograf cihazı sabiti, “k = ... darbe/km” biçiminde,
             Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi, “l = ... mm” biçiminde,
             Lastik ebadı,
             Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiğinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarih,
             - Araç tanıtım numarası, şasi numarası “VIN”,
             - Varsa adaptörün monte edildiği araç bölümü*,
             - Vites kutusuna bağlı değilse ya da bir adaptör kullanılmıyorsa, hareket sensörünün araca monte edildiği bölüm*,
             - Adaptör ile adaptöre darbelerin geldiği kısım arasındaki renkli kablonun tanımı*,
             - Adaptöre gömülü olan hareket sensörünün seri numarası*.
             *Adaptörlerin teçhiz edildiği araçlara ya da hareket sensörünün vites kutusuna (şanzımana)  bağlı olmadığı araçlara, montaj etiketleri montaj sırasında takılır. Diğer tüm araçlar için, bu bilgileri gösteren montaj etiketleri montaj sonrası muayene sırasında takılır.
             2) Faal hale getirme; takograf cihazının faal hale getirilebilmesi için Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelikte belirtilen servis kartı kullanılır ve PIN kodu girilir.
             3) Muayene, kalibrasyon, damgalama ve kontrol; takograf cihazının montajını müteakip muayenesi, kalibrasyonu, damgalanması ve kontrolü, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan TakografCihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek IB, Bölüm 3, Kısım 3.2.1 ve Kısım 3.2.2’de belirtilen sınırlar dahilinde, uygun çalışma, okuma ve kayıtları kesinliği bakımından, Bölüm 5 Kısım 5.3’e göre kalibrasyon ve damgalama aracılığıyla, kontrol edilir. Takograf cihazının kalibrasyonu yapılırken, Servis Kartı kullanılmak suretiyle, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik Ek IB, Bölüm 3 Kısım 3.12.10’daki Kalibrasyon Verisi başlığı altında yer alan gereklilikler sağlanır.  
             4) Veri indirilmesi: Takograf cihazından veri indirilmesi, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek IB, Bölüm 1, Kısım 1.19’da İndirme Başlığı altında yer aldığı; “Aracın veri belleğine veya bir takograf kartının hafızasına alınmış verinin sayısal imzasıyla birlikte bir kısmının veya tamamının kopyalanması. İndirme, hafızaya alınan herhangi bir veriyi değiştiremez veya silemez.” şekilde yapılır.
             5) Tamir: Tamir ya da sökme işlemi gerçekleştiğinde servisler; ilgili taşımacılık yapan işletmeye geri verebilecek şekilde, takograf cihazından veriyi indirir.
             6) Veri indirememe: Tamirden sonra takograf cihazından daha önce kaydedilen verinin indirilmesini engelleyen bir arıza durumunda, servis taşımacılık yapan işletmeye bir “Veri İndirememe Belgesi” verir. Servis bu şekilde verdiği her belgenin bir nüshasını en az bir yıl boyunca saklar.
             7) Bu ekte verilmemiş olsa bile, servis Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edecek hiçbir iş ve işlemi yapmaz.
             1.2 Yükümlülükler ve Güvenlik tedbirleri
             Servisler,
             1) Servise verilen tüm geçerli servis kartları bilgilerini ve servis kartlarının tahsis edildiği Yetki Belgesi sahiplerini, kartın elde edilmesini takip eden 30 gün içinde Bakanlığa bildirir.
             2)  Yetki Belgesine sahip teknik personelin servisten ayrılması veya servisteki işine son verilmesi durumunda 15 gün içinde Bakanlığı ve Kart Verme Otoritesini bilgilendirir, belgesinin ve servis kartının iptalini sağlar.
             3) Servis Kartlarının bozulması, yenilenmesi, kaybolması gibi durumlarda kart vermeyle yetkili otoriteye ilgili mevzuatı dahilinde başvurur ve Bakanlığa bilgi verir.
             4) Kilitli çelik dolaplar ile bilgisayarı açma ve kullanma yetkisini sadece servis kartı sahibi ve Yetki Belgesi olan görevli personele ve servis kartının PIN kodunu yalnızca ilgili teknik personele verir.
             5) Çalışma saatleri bitiminde servis kartlarını emniyetli bir şekilde servisteki kilitli bir dolapta muhafaza eder.
             6) Takograf cihazlarında kayıtlı verilerle ilgili hususları (verilerin indirilmesi, veri indirememe belgelerinin düzenlenmesi, verilerin saklanması ve güvenliği vb.) ilgili mevzuatta öngörülen şekilde sağlar.
             2- Anolog takograf cihazları için ilave hükümler
             2.1 Faaliyetler
             1) Montaj ve faal hale getirme; takograf cihazının montajı ve faal hale getirilmesi, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek I, Bölüm 5,  Kısım 1’e ve Kısım 2’ye uygun yapılır ve servis tarafından doldurulan Montaj Etiketi araç kabini içinde görülebilecek bir yere iliştirilir.
             Takograf cihazının montaj kontrolü yapıldıktan sonra, cihazın yanında araç üzerine veya cihazın üzerine, açıkça görülebilecek şekilde bir montaj etiketi yerleştirilir. Servis tarafından, cihazın yeniden ayarlanması için gerekli olan değişiklikler nedeniyle yapılan her muayeneden sonra, öncekinin yerine yeni bir etiket yerleştirilir.
             Montaj etiketinde en az aşağıdaki bilgiler yer alır:
             - Bakanlıkça verilen servis onay numarası,
             - Servis ve montajcı adı, adresi veya ticari adı,
             - Düzenleme tarihi,
             - ‘w= ……devir/km’ veya ‘w=……darbe/km’ biçiminde aracın karakteristik katsayısı,
             - ‘l=…mm’ biçiminde tekerlek lastiklerinin etkin çevresi,
             - Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiklerinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarih.
             2) Damgalama; takograf cihazının muayene ve kalibrasyonunu takiben damgalanması işlemleri Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek I, Bölüm 5,  Kısım 3 ve Kısım 4’ üne uygun olarak yapılır.
             3) Bu ekte verilmemiş olsa bile, servis Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan TakografCihazları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edecek hiçbir iş ve işlemi yapamaz.
             3 - Elektronik takograf cihazları için ilave hükümler
             3.1 Faaliyetler
             1) Montaj, kalibrasyon ve faal hale getirme;  takograf cihazının bir araca montajının yapılarak kalibrasyon işleminin tamamlanması ve faal hale getirilmesi sürecidir. Takograf cihazının bir araca, sürücünün takograf cihazının ekranını görebileceği ve cihaz üzerindeki butonlara oturduğu yerden erişebileceği şekilde monte edilmesi gerekir.Takograf cihazının kalibrasyon işlemi, cihazın veri hafızasında tutulacak araç, cihaz ve onaylanmış servis parametrelerinin güncellenmesi veya doğrulanmasıdır. Araç parametreleri, araç tanıtımı ve araç karakteristiklerini (w, k, l,), lastik ebadını, hız sınırlarını, dinlenme sürelerini, geçerli muayene zamanı yetkili servise ilişkin bilgiler ile benzeri bilgileri kapsar.
             Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik işlevleri de dahil olmak üzere, bütün işlevlerini yerine getirmesi cihazın faal hale gelmesi aşaması olup, onaylanmış servise elektronik takograf cihazı imalatçısı tarafından verilmiş olan servis kartı, el veya masa terminali ve uygun yazılım-donanımla yapılır. Kalibrasyon işlemleri öncesi, kalibrasyonda hangi teknik unsur kullanılırsa kullanılsın (Smart kart, M COS kart, el terminali, masa üstü terminali) teknik personel tarafından, takograf cihazı imalatçısı tarafından tanımlanmış, bir PIN kodu girilir.
             2) Montaj etiketi:
             Takograf cihazının montaj kontrolü yapıldıktan sonra, cihazın yanında araç üzerine veya cihazın üzerine, açıkça görülebilecek şekilde, servis tarafından doldurulan, bir montaj etiketi yerleştirilir. Servis tarafından, cihazın yeniden ayarlanması için gerekli olan değişiklikler nedeniyle yapılan her muayeneden sonra, öncekinin yerine yeni bir etiket yerleştirilir.
             Montaj etiketinde en az aşağıdaki bilgiler yer alır:
             - Bakanlıkça verilen servis onay numarası,
             - Servis adı, adresi,
             - Düzenleme tarihi,
             - Aracın karakteristik katsayısı, “w = ... darbe/km” biçiminde,
             - Takograf cihazı sabiti, “k = ... darbe/km” biçiminde,
             - Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi, “l = ... mm” biçiminde,
             - Lastik ebadı,
             - Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiğinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarih,
             - Araç tanıtım, şasi, numarası “VIN”.       
             3) Damgalama; takograf cihazının faal hale getirilmesini müteakip, cihazın çalışmasını etkileyecek şekilde dışardan yapılacak istenmeyen müdahalelere kapatılması amacıyla ve takograf cihazının tip onayı dahilinde Bakanlığa sunulan damga planları çerçevesinde belirtilen yerlerin onaylanmış servislerce damgalanması işlemidir.
             3.2 Yükümlülükler ve güvenlik tedbirleri
             Servisler,
             1) Servisin onaylanmasını müteakip, takograf cihazı imalatçısı tarafından verilecek tüm geçerli servis kartları ile servis kartı, el terminali, masa üstü terminalinde kullanılacak PIN kodlarına ait bilgileri 30 gün içinde Bakanlığa bildirir. 
             2) Servis kartlarının, el terminalinin, masa üstü terminalinin bozulması, yenilenmesi gibi durumlarda imalatçıya yedi gün içinde başvurur ve Bakanlığa bilgi verir.
             3) Kilitli çelik dolaplar ile bilgisayarı açma ve kullanma yetkisini sadece servis kartı sahibi ve Yetki Belgesi olan görevli teknik personele ve kalibrasyonda kullanılan servis kartı, donanım ve yazılım ile servis kartının PIN kodunu yalnızca ilgili teknik personele verir.
             4) Çalışma saatleri bitiminde kalibrasyonda kullanılan servis kartları ile el terminali, masa üstü terminalinde kullanılacak PIN kodu bilgilerinin, servis kartlarını emniyetli bir şekilde servisteki kilitli bir dolapta muhafaza eder.
             5) Bu ekte verilmemiş olsa bile; elektronik takograf cihazlarıyla ilgili olarak, Bakanlıkça yayımlanan mevzuat ve bu mevzuata dayalı Bakanlıkça belgelendirilmiş elektronik takograf cihazlarının servis hizmetlerinde ilgili mevzuata ve belgeye aykırılık teşkil edecek hiçbir iş ve işlemi yapamaz.

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI